Voimajohtoalueiden laidunnus on luontoteko

2 min lukuaika

Maisema mielessä

Voimajohtoalueita hoitamalla voidaan vaalia monipuolista niittykasvillisuutta ja muita luontoarvoja. Kantaverkkoyhtiö Fingrid tarjoaa tukea voimajohtoalueella sijaitsevan perinneympäristön hoitoon.

20220630 lampaat Kainulan kotitila logo
Lampaat ahkeroivat voimajohtoalueen hoitajina Kainulan kotitilalla Lieksassa.


Perinteisen maatalouden muotojen, kuten laidunnuksen ja niiton, hiipuessa erilaiset uuselinympäristöt, kuten voimajohtoalueet, ovat muodostuneet yhä tärkeämmiksi monille avointa elinympäristöä vaativille lajeille. Tällaisia lajeja voivat olla vaikkapa paahdeympäristöissä viihtyvät kissankäpälä, silmälläpidettävä kangasajuruoho ja vaarantunut palosirkka.

Voimajohtoalueiden merkityksen on havainnut myös Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid, joka tarjoaa voimajohtoalueilla sijaitsevien perinneympäristöjen hoitoon tukea kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Tuen hyödyntämisestä kiinnostunut maanomistaja voi tilata neuvontakäynnin Maa- ja kotitalousnaisten MKN Maisemapalveluiden asiantuntijalta. Neuvontakäynnin ja suunnitelman kustantaa Fingrid, eikä maanomistajalle tule niistä kustannuksia. Suunnitelman voi halutessaan laatia myös itse. Fingridin voimajohtojen sijainnit voi tarkistaa verkosta löytyvästä kartasta.

Fingridin tuen avulla hoitaa pientä perinneympäristöä Kainulan kotitila Lieksan Emossa, Pohjois-Karjalassa. Lampaiden laiduntama voimajohtoalue ulottuu joen rantaan. Tilan lampaat ovat alkuperäisrotuisia kainuunharmaita ja suomenlampaita. Tilalla ovat aikanaan laiduntaneet lehmät, ja alueella on monipuolinen laidun- ja niittohistoriasta kertova kasvilajisto. Tila tarjoaa myös maatilamajoitusta ja myy kausittain tilan omia ja lähialueiden tuotteita. Perinneasiat, kuten ruisleivän teko ja villalangan kehruu ovat tilan emännän Emmi Lemettisen sydäntä lähellä.

Kainulan kotitilan lammaslaidun
Kainulan kotitilan lammaslaidun sijaitsee Fingridin voimajohtoalueella.
Mesimarja
Mesimarja viihtyy kostealla joenrantaniityllä.


Lisää vinkkejä voimajohtoalueiden käyttöön ja luontoarvojen hoitoon löytyy Maanomistajan ideakorteista.


Tuuli Mäkinen

Kirjoittaja toimii ympäristöasiantuntijana Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten MKN maisemapalveluissa.

Kirjoitus on osa Maa- ja kotitalousnaisten MKN Maisemapalveluiden #luontotekoja -kampanjaa. Vuoden 2022 teemana on laidunnuksen merkitys luonnon monimuotoisuudelle, maisemalle ja alueiden viihtyisyydelle. Kampanjan tavoitteena on lisätä ymmärrystä laidunnuksen merkityksestä ja haastaa kaikki luontotekoihin.