Ymmärrys maiseman arvoista tuo nostetta matkailuun

2 min lukuaika

Matkailu

Kylään maisemaan -hankkeessa innostettiin Hämeen ja Uudenmaan maaseutualueiden asukkaita ja yrittäjiä kehittämään alueiden elinvoimaisuutta.

Kylään maisemaan! Kuva Auli Hirvonen

Kylään maisemaan

Maa- ja kotitalousnaisten Kylään maisemaan -hanketoimijat innostivat Hämeen ja Uudenmaan maaseutualueiden asukkaita ja yrittäjiä kehittämään oman alueensa elinvoimaisuutta maiseman avulla. Suunta on lupaava.

Suomessa on 156 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, satoja valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja ympäristöjä ja satoja maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Alueiden edustavuus ja arvot on tutkittu ja tunnustettu, mutta niitä on perinteisesti hyödynnetty vain vähän matkailussa ja muussa yritystoiminnassa.

Kylään maisemaan -hankkeessa (2018–2021) tartuttiin kulttuurimaisemien heikon hyödyntämisen haasteeseen. Maa- ja kotitalousnaisten maisema-, ruoka- ja yritysasiantuntijat opastivat Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan maaseutualueiden asukkaita ja yrittäjiä kehittämään omaa toimintaansa ja alueensa elinvoimaisuutta siten, että se houkuttelisi matkailijoita alueille ja kehittäisi yritystoimintaa.

”Nostimme esille alueiden paikallisesta kulttuuriympäristöstä, historiasta ja kulttuurimaisemasta aihioita, joihin yrittäjät pystyivät tarttumaan ja joita he voivat jatkojalostaa sykähdyttäviksi tuotteiksi ja palveluiksi”, kertoo kehitysjohtaja Leena Lahdenvesi-Korhonen Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksesta.

Perustana kulttuuriympäristön tuntemus

Kulttuuriympäristön hyödyntämisen perusedellytys on sen tunteminen. Kulttuuriympäristön arvot koetaan usein kuitenkin jollakin tapaa haastavina.

”Kulttuuriympäristön arvoja ei tunnisteta helposti omassa lähiympäristössä tai niiden merkitykseen herätään helpommin silloin, kun kulttuuriympäristöä tai maisemaa uhkaa jokin. Oli ilahduttaa, että esimerkiksi Tammelassa, Siuntiossa ja Asikkalassa lähdettiin innolla hankkeeseen mukaan ja hyödyntämään maisemaa osana kuntamarkkinointia.”

Maisema-alueiden yhteinen viestintäkanava

Kylään maisemaan -hankkeen yhtenä tavoitteena oli tutustuttaa arvomaisema-alueiden toimijoita toisiinsa, luoda puitteita yhteistyölle ja tutustuttaa mediaa alueisiin. Koronan estäessä verkostoretkeilyt siirrettiin verkostoituminen ja alueiden esittely digitaaliseen muotoon.

”Arvokkaita maisema-alueita yhdistävä ja niistä viestivä avoin Kylään maisemaan -Facebook-ryhmä jää toimijoiden kohtaamispaikaksi ja markkinointikanavaksi. Kylään maisemaan -YouTube-kanavalta löytyvät upeat maisemavideot ovat olleet suosittuja. Niitä voi edelleen hyödyntää vapaasti kuntamarkkinoinnissa, kotiseututyössä ja yritystoiminnassa”, Lahdenvesi-Korhonen vinkkaa.

Lue lisää Kylään maisemaan -hankkeesta