VIHREÄN LUMO Eteläsavolaisia ja keskisuomalaisia säätyläispuutarhoja

1 min lukuaika

Julkaisut

VIHREÄN LUMO Eteläsavolaisia ja keskisuomalaisa säätyläispuutarhoja -julkaisu esittelee puutarhojen historiaa ja nykytilaa

VIHREÄN LUMO Eteläsavolaisia ja keskisuomalaisia säätyläispuutarhoja

Eteläsavolaisia ja keskisuomalaisia säätyläispuutarhoja -julkaisun tavoitteena on Etelä-Savon ja Keski-Suomen säätyläispuutarhojen nykytilan selvittämisen myötä muodostaa kokonaiskuvaa ja näkemystä puutarhojen mahdollisuuksista: miten alueemme puutarhakulttuuri pystyisi säilyttämään omat ominaispiirteensä samalla mukautuen muuttuvan maailman realiteetteihin ja miten puutarhoja voisi mahdollisesti hyödyntää osana liiketoimintaa. Tavoitteena on myös yleisemmin tuoda tietoa alueemme puutarhojen historiasta ja merkityksestä eri aikoina, ja miksei myös innostaa luomaan ja ylläpitämään esteettisiä ja merkityksellisiä puutarhaympäristöjä sielläkin, missä niitä ei vielä ole.

Inventoinnin ja julkaisun on laatinut maisema-arkkitehti, rakennusrestauroija Laura Suomi. Inventoinnin ja julkaisun taustoittamiseen ja viimeistelyyn ovat osallistuneet KYNÄ-hankkeesta myös Saara Ryhänen, Leena Lahdenvesi-Korhonen ja Kirsi Koskela

Julkaisu on ladattavissa tästä

Julkaisu on tehty osana Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ-hanketta. Hanketta toteuttavat Etelä-Savon ja Keski-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ja ProAgriat. Hankkeen tarkoituksena on lisätä yleistä tietoisuutta kulttuuriympäristöstä sekä innostaa maaseudun asukkaita, maanomistajia, viljelijöitä, yhdistyksiä, yrityksiä ja muita toimijoita hoitamaan kulttuuriympäristöä sekä hyödyntämään sitä yritystoiminnassaan. KYNÄ -hankkeen rahoittavat Euroopan unionin maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Etelä-Savon ja Keski-Suomen ELY-keskukset.