Pohjoismaiset kansalaisjärjestöt pyytävät tukea Ukrainalle

2 min lukuaika

Ajankohtaista· Tietoa meistä

Pohjoismaiset kansalaisjärjestöt peräänkuuluttavat tukea Ukrainan kansalaisyhteiskunnalle

Ukraina2

Ukrainan kansalaisyhteiskunta tarvitsee Pohjoismaiden tukea

Nordic Civ* -kansalaisjärjestöjen verkosto tuomitsee Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja kannustaa toimittamaan kohdistettua tukea Ukrainan kansalaisyhteiskunnalle ja kansalle.

Kriisiaikana kansalaisyhteiskunnalla on merkittävä rooli sosiaalisten perustoimintojen ylläpitämisessä. Ukrainan kansalaisyhteiskunta kaipaa nyt apuamme Venäjän toimien vastustamisessa sekä ihmisten turvallisuuden ja terveyden hyväksi tehtävässä työssä. Nordic Civ haluaa myös tunnustaa ne kansalaisyhteiskunnan toimijat Venäjällä, jotka toimivat rauhan ja ihmisoikeuksien puolesta.

Nordic Civin jäsenet edustavat suurta osaa Pohjoismaiden kansalaisyhteiskunnasta, ja kriisitilanteissa juuri jäsenjärjestömme täyttävät tärkeitä yhteiskunnallisia tehtäviä. Kansalaisyhteiskunnan vahvuuksia ovat vahva luottamus, monipuoliset verkostot ja laajat resurssit, jotka ovat ainutlaatuisia niin rauhan kuin kriisien ja sodan aikana. Pohjoismaisella kansalaisyhteiskunnan solidaarisuudella on pitkä historia. Toisen maailmansodan jälkeen kansalaisjärjestöillä on ollut keskeinen rooli niin rauhanrakentamisessa kuin alueen kehittämisessäkin.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja yksittäisiin Pohjoismaihin kohdistuva painostus ovat uhka kansainväliselle järjestykselle sekä demokraattiselle vapaudelle ja oikeudelle. Ukrainan kansalaisyhteiskunta tarvitsee humanitaarista tukea akuutissa tilanteessa, mutta myös pitkäaikaista tukea selvitäkseen sodan yhteiskunnallisista seurauksista. Pohjoismaisen kansalaisyhteiskunnan edustajina Nordic Civ peräänkuuluttaa solidaarisuutta ukrainalaisille kansalaisjärjestökollegoillemme. Samalla pyydämme pohjoismaisia hallituksia tukemaan Ukrainaa ja varmistamaan pitkäaikaisen aineellisen ja taloudellisen tuen Ukrainan kansalaisyhteiskunnalle.

*Nordic Civ on 40 pohjoismaisen kansalaisjärjestön muodostama verkosto, joka on perustettu Pohjoismaiden Neuvoston ministerien aloitteesta.

Allekirjoittajat

Nordic Civ -verkoston edustajat

Joel Ahlgren & Tove Levonen, Global Utmaning (Global Challenge), Nordic Civin koordinaattorit
Josefin Carlring, generalsekreterare Föreningen Norden i Sverige
Vibeke Koehler, daglig leder Bærekraftige liv Norge
Andreas Nielsen, politisk chefkonsulent, LGBT+ Danmark
Inese Podgaiska, generalsekretær, Association of Nordic Engineers
Maria Helsing-Johansson, specialsakkunnig, SOSTE Finlands social och hälsa
Ole Meldgaard, Østersø NGO Netværk, Tanska
Christell Åström, toiminnanjohtaja, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry
Föreningen Norden Island
Aija Kaski, verksamhetsledare, Håll Skärgården Ren rf
Björn Kalm, Ålands Näringsliv
Magnus Gissler Generalsekreterare, Nordens Fackliga Samorganisation,NFS
Carin Hallerström, Generalsekreterare, NFU - Nordic Financial Unions
Truls Gulowsen, Politisk leder, Norges Naturvernforbund
Peter Göranson, Generalsekreterare, NORDTEK
Annika Nyström, Internationella kvinnoförbundet
Pernille Thorup, Sustainable Now
Christer Holmlund, Nordiska Lärarorganisationers Samråd
Lucas Skræddergaard, forretningsudvalgsmedlem, Dansk Ungdoms Fællesråd
Hanna Stenström, styrelseledamot, Sveriges Kvinnolobby
Kristin Madsen, Förbundet Nordisk Vuxenupplysning
Honoratte Basemake NN Muhanzi, Velferdsalliansen EAPN Norway

På svenska:
https://globalutmaning.se/det-ukrainska-civilsamhallet-behover-nordens-stod/

In English:
https://globalutmaning.se/the-ukrainian-civil-society-needs-the-support-from-the-nordics/?lang=en

Lisätietoa verkostosta ja sen jäsenistä ruotsiksi ja englanniksi :
https://globalutmaning.se/the-nordic-civil-society-network/?lang=en