MKN mukana Eläköön maaseutu! -foorumissa vahvistamassa maaseudun toimijuutta

Yhdeksän maaseutujärjestöä on perustanut yhteisen Eläköön maaseutu! -foorumin. Foorumin tarkoituksena on tiivistää maaseudun monilukuisten järjestöjen yhteistyötä, luoda yhteistä tulevaisuuskuvaa ja vahvistaa maaseudun roolia toimijana pikemminkin kuin erilaisten toimien kohteena.

Elakoon maaseutu logo 2000 1500

Yhteinen foorumi suurten murrosten kynnyksellä

Foorumissa ovat mukana 4H, Keskitien säätiö, Maa- ja kotitalousnaiset, Maaseudun Sivistysliitto, Maaseudun Uusi Aika, MTK, ProAgria, SLC ja Suomen Kylät. Järjestöissä on mukana tuhansia alueellisia ja paikallisia yhdistyksiä sekä satojatuhansia toimi- ja luottamushenkilöitä ja henkilöjäseniä.

Perustamisvaiheen keskusteluissa esille nousi monta syytä, miksi juuri nyt on oikea hetki toimia. Energia- ja ruokamurros sekä epävarmuuden lisääntyminen korostavat uusiutuvien luonnonvarojen merkitystä. Jos maaseudun toimijat näkevät tähän liittyvät mahdollisuudet, ovat riittävän aloitteellisia ja heillä on riittävät toimintamahdollisuudet, koko Suomen hyvinvointi voi parantua. Maaseudun monilukuiset toimijat ovat kuitenkin hajallaan ja vailla foorumia yhteiseen näkemyksen muodostamiseen ja vaikuttamiseen.

”Maa- ja kotitalousnaisten tavoitteena on edistää elinvoimaista maaseutua ja siten rakentaa kestävää, osaavaa ja osallistavaa suomalaista yhteiskuntaa. Foorumissa mukana olo on järjestöllemme erittäin luontevaa”, toteaa toiminnanjohtaja Christell Åström Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksesta.

Eläköön maaseutu -foorumi

Foorumin toiminta käynnistyi vuoden 2023 alussa. Foorumin puheenjohtajana toimii tutkimusjohtaja, Maaseudun Sivistysliiton puheenjohtaja Tuomas Kuhmonen, ensimmäisenä varapuheenjohtajana MTK:n elinvoimajohtaja Päivi Nerg ja toisena varapuheenjohtajana Suomen Kylät ry:n toiminnanjohtaja Aleksi Koivisto.

Foorumi järjestää 16.3. oman vaalipaneelin eduskuntavaalien kynnyksellä, osallistuu 28.6. SuomiAreenaan ja valmistelee osaltaan vuoden 2024 Maaseutuparlamenttia. Foorumi järjestää sisäisiä tapaamisia ja muita tapahtumia, kouluttaa, viestii sekä vaikuttaa verkostoissa ja verkostona.

Lisätietoja:

Eläköön maaseutu!