MKN kantaa huolta Ukrainan naisten ja lasten kärsimyksistä

2 min lukuaika

Ajankohtaista· Tietoa meistä

MKN toimii aktiivisesti yhdessä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa Ukrainan naisten ja lasten auttamiseksi.

Ukraina uusin

Maa- ja kotitalousnaiset kantaa huolta Ukrainan naisten ja lasten kärsimyksistä

Maa- ja kotitalousnaiset (MKN) on tuominnut Venäjän sotilaalliset toimet Ukrainassa monien muiden naisjärjestöjen tavoin ja kantaa huolta jo kuukauden kestäneen sodan aiheuttamasta inhimillisestä hädästä ja kärsimyksestä.

Monet Ukrainan naisista ovat joutuneet eroamaan perheistään ja jättämään kotinsa. Naisia on myös jäänyt oman henkensä uhalla kotimaahansa tarjoamaan humanitaarista apua äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa. Unicefin mukaan jo yli 4 miljoonaa ukrainalaista lasta on joutunut jättämään kotinsa.

Maa- ja kotitalousnaiset osallistuu eri kansalaisjärjestöistä koostuvaan työryhmään, jossa koordinoidaan Suomeen saapuvien ukrainalaisten pakolaisten auttamiseen keskittyvää toimintaa. MKN on järjestönä mukana myös pohjoismaisten kansalaisjärjestöjen Nordic Civ -verkoston kannanotossa sotaa vastaan, jossa pyydetään laajaa pohjoismaista kansalaisjärjestötukea Ukrainalle. MKN yhtyy myös naisjärjestöjen Nytkis ry:n vaatimuksiin siitä, ettei naisia ja lapsia saa unohtaa sodan keskellä.

”Aktiivisena naisjärjestönä pidämme tärkeänä monenlaista osallistumista. Tuki Ukrainaan kannattaa kanavoida kansainvälisten järjestöjen kautta. Täällä Suomessa apu voi olla hyvin konkreettista: sukkien kutomista, muonitusta ja yhteistä toimintaa. Tästä meillä on jo entuudestaan paljon kokemusta”, Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen hallituksen puheenjohtaja Mervi Mäki-Neste toteaa. ”Toimimalla muiden kansalaisjärjestöjen kanssa saamme yhdistettyä voimamme”.

Aiempien lahjoitusten lisäksi Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen hallitus päätti puheenjohtaja Mervi Mäki-Nesteen aloitteesta luovuttaa hallituksen kokouspalkkiot UN Women Suomelle käytettäväksi Ukrainan naisten ja heidän perheidensä tukemiseen.

”Ihmisoikeudet ovat jakamattomia myös sodan keskellä. Kriisit ympäri maailman ovat aina lisänneet naisten ja tyttöjen altistumista väkivallalle ja raiskauksille. Myös riski joutua ihmiskaupan uhriksi on suuri”, sanoo Mervi Mäki-Neste.

Maa- ja kotitalousnaiset haluaa myös muistuttaa vuonna 2000 YK:n turvallisuusneuvoston hyväksymästä sitovasta YK:n 1325 naiset rauha ja turvallisuus -päätöslauselmasta, jossa todetaan, että konfliktien osapuolten tulee suojella naisia ja tyttöjä muun muassa sukupuoleen perustuvalta väkivallalta ja naisten mukanaolo rauhaa rakennettaessa on turvattava.
UN Women työskentelee Ukrainassa yhdessä kansalaisjärjestöjen, YK:n aluekoordinaattorin ja YK:n maatoimiston kanssa, seuraa tilannetta ja toimii harkiten muuttuvan tilanteen mukaan.