Maa- ja kotitalousnaiset

Rakennamme kestävää, osaavaa ja osallistavaa yhteiskuntaa.

Saarijarvenmkn kokous Satu Hiuspaa Hiltunen
Satu Hiuspää-Hiltunen


Maa- ja kotitalousnaiset

Maa- ja kotitalousnaiset on valtakunnallinen ja kansainvälisesti linkittynyt neuvonta- ja asiantuntijajärjestö, jonka toiminnan keskiössä on

  • ruoka- ja ravitsemusosaamisen vahvistaminen,
  • maiseman- ja luonnonhoidon kehittäminen,
  • yrittäjyyden tukeminen,
  • järjestötoiminta ja yhteisöllisyyden vahvistaminen 

Järjestössä on yli 900 yhdistystä ja lähes 23 000 jäsentä.  Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksia on yhdeksän ja niissä toimii yhteensä läshes 70 ruoan ja ravitsemuksen, maiseman ja ympäristönhoidon sekä yritystoiminnan asiantuntijaa.

Toiminnallamme rakennamme kestävää, osaavaa ja osallistavaa yhteiskuntaa.

Maa- ja kotitalousnaiset saa toimintaansa avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Maa- ja kotitalousnaiset saa avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.Yhdistykset

Järjestössä on yli 900 yhdistystä ja lähes 23 000 jäsentä. Yhdistyksissä järjestetään paikallisesti monimuotoista toimintaa yhdistysten jäsenille ja paikallisille ihmisille. Esimerkiksi kursseja, luentoja, luonto-, opinto- ja kulttuuriretkiä, liikuntaa, tapahtumia, näyttelyitä, hyvänolon tapahtumia ja osallistutaan järjestökampanjoihin. Tavoitteena on yhdessä oppiminen ja hyvinvointia lisäävä yhteisöllinen toiminta. Osa yhdistyksistä kerää varoja toimintaansa myös järjestämällä muonitusta ja talkoita. Monet maa- ja kotitalousnaisten yhdistykjset vuokraavat astiastoja juhliin ja tapoahtumiin.

Piirikeskukset

Piirkeskuksen toimintaa johtaa toiminnajohtaja. Piirikeskukset tuottavat asiantuntijapalveluita yhdistyksille ja muille asiakkaille. Ruoka- ja ravitsemusasiantuntijat pitävät muun muassa kursseja, luentoja ja esityksiä. Suosittuja aiheita ovat olleet kasvisten käytön lisääminen ruokavaliossa  ja , varautuminen. Lisäksi he toteuttavat hankkeita, esimerkiksi ravitsemuksesta, arjen hallinnasta kotitalouksissa ja ruokahävikin vähentämisestä kohteena kaikki kuluttajat tai rajatumpi kohderyhmä.

Maiseman- ja ympäristöhoidon asiantuntijat toteuttavat erilaisia luontoon ja maisemaan liittyviä hankkeita. Lisäksi he myyvät palveluja mm. yrittäjille ja kunnille sekä kaupungeille.

Yritysneuvonta on keskittynyt erityisesti maaseudun ruoka- ja matkailupalveluihin liittyvään yritysneuvontaan. Aloittelevia  yrityksiä tuetaan yrityksen käynnistysvaiheessa ja toimivien yritysten kanssa kehitetään toimintaa. 

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus

Järjestön toimintaa koordinoi Maa- ja kotitalousnaisten Keskus. Keskuksessa suunnitellaan koko järjestön vuosittaisen toiminnan painopisteet ja hoidetaan valtionapuun liittyvät toiminpiteet sekä haetaan ja toteutetaan esilaisia hankkeita.

Koti ja maaseutu -lehti

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus julkaisee Koti - ja maaseutu -lehteä, jossa on asiaa ruoasta ja kädentaidoista, elämänmakuisia tarinoita, maaseudun iloa, maisemaa ja yrittäjyyttä. Lehti ei ole jäsenmaksuun sisältyvä jäsenlehti, vaan se on kenen tahansa tilattavissa oleva aikakauslehti.