Elintarvikeyritysten määrä Pohjois-Pohjanmaalla

2 min lukuaika

MKN Yrityspalvelut

Aitoja makuja yritystilastot esittelevät jalostavien elintarvikeyritysten määrää kokoluokittain ja toimialoittain sekä alueittain.

Essi jokela ruoka 46

Elintarvikeyritykset vuonna 2023

Alkuvuodesta 2024 julkaistiin uudet Aitoja makuja yritystilastot. Tilastoon on laskettu mukaan toimipaikoittain elintarvikkeita jalostavat yritykset, joiden liikevaihto on vähintään 15 000 €.

Valtakunnallisesti jalostavien elintarvikeyritysten määrä väheni 264 yrityksellä vuodesta 2020, mikä tarkoittaa, että jalostavia elintarvikeyrityksiä oli 9 % vähemmän kuin vuonna 2020. Luomutuotteita valmistavien yritysten määrä väheni valtakunnallisesti 73 yrityksellä, mikä tarkoittaa 19 % laskua vuoteen 2020 verrattuna.

Pohjois-Pohjanmaalla luvut myötäilevät valtakunnallisia lukuja, sillä Pohjois-Pohjanmaalla jalostavien elintarvikeyritysten määrä väheni 30 yrityksellä (-10 %) ja luomutuotteita jalostavien yritysten määrä väheni 8 yrityksellä (-21 %) vuodesta 2020. Vuonna 2023 Pohjois-Pohjanmaalla oli yhteensä 262 elintarvikealan yritystä, joista suurin osa oli mikroyrityksiä, joissa työskentelee <5 henkilöä (kuva 1).

Kuva 1 Jalostavat elintarvikeyritykset Pohjois-Pohjanmaalla kokoluokittain 2023. Kuva Aitojamakuja.fi

Tarkasteltaessa yrityksiä toimialoittain voidaan todeta, että suurin osa (34 %) Pohjois-Pohjanmaalla toimivista elintarvikealan yrityksistä oli leipomoalan yrityksiä (kuva 2), vaikka pientä laskua leipomoyritysten määrässä olikin havaittavissa. Vuonna 2020 Pohjois-Pohjanmaalla oli 95 leipomoalan yritystä, kun taas vuonna 2023 leipomoalan yrityksiä oli 88.

Vuoteen 2020 verrattuna Pohjois-Pohjanmaalla yrityksiä väheni eniten teurastuksen ja lihanjalostuksen toimialalla, missä yrityksiä oli 17 vähemmän kuin vuonna 2020. Luomuyritysten määrä väheni Pohjois-Pohjanmaalla 8 yrityksellä, joista 5 oli juuri teurastuksen ja lihanjalostuksen toimialalta. Ruoan hinnan nousu ja viime vuosien inflaatio on laskenut kuluttajien ostovoimaa, mikä voisi selittää erityisesti luomutuotteiden kysynnän heikentymistä ja siten luomua jalostavien elintarvikeyritysten vähenemistä.

Kuva 2 Jalostavat elintarvikeyritykset Pohjois-Pohjanmaalla toimialoittain 2023. Kuva Aitojamakuja.fi

Yritysten määrä Pohjois-Pohjanmaalla laski vuodesta 2020 kaikissa muissakin elintarvikealan toimialoissa lukuun ottamatta muiden elintarvikkeiden valmistusta, jonka osalta elintarvikkeita valmistavien yritysten määrä kasvoi 11 yrityksellä. Tätä selittänee pääosin erilainen yritysten luokittelu tilastoinnissa, sillä muutama yritys siirrettiin vuonna 2023 muista toimialaryhmistä toimialaryhmään muiden elintarvikkeiden valmistus. Lisäksi tilastossa huomioitiin yrityksiä, jotka aiemmin olivat puuttuneet tilastoinnista.

Tutustu tarkemmin elintarvikealan yritystilastoihin vuosina 2010–2023.

Yritystilastot, Aitojamakuja.fi

Uudistuva elintarvikeala – TEM toimialaraportit 2023

Tiesitkö, että voit etsiä lähiruoan tuottajia alueeltasi Aitojamakuja.fi yrityshaulla? Eikö yrityksesi vielä löydy sivustolta? Ota yhteyttä alueesi Aitoja makuja -yhteyshenkilöön! 

Teksti:

Aitojamakuja -yhteyshenkilö Pohjois-Pohjanmaalla
Essi Keränen