Voimajohtoalueistako uusia perinnebiotooppeja?

1 min lukuaika

Uutinen

Muista tuki perinneympäristöjen hoidolle

Voimajohtoalueistako uusia perinnebiottooppeja kuva2 riikka asunmaa muokattu

Perinnebiotoopeilla viihtyneet lajit alkavat olla uhanalaisia ja niille tarvitaan korvaavia elinympäristöjä. Johtoaukeille on mahdollista luoda näille lajeille sopivia olosuhteita sekä elävöittää maisemaa. Fingridin tuki perinneympäristöjen hoidolle on tarkoitettu alueille, jotka ovat maisemallisesti ja luonnon kannalta arvokkaita perinneympäristöjä ja sijaitsevat Fingridin voimajohtoalueella. Tukea voi hakea ympäri vuoden. Tuen määrä on 300 € hehtaarilta kolmivuotisen tukikauden aikana.

Voimajohtoalueet, joille voit hakea Fingridin hoitotukea:

  • Niitty- ja heinäkasvillisuuden osuus on metsänpohjaa suurempi
  • Ympäristöstä erottuvia maisema- tai luontoarvoja tai potentiaalista virkistyskäyttöä
  • Alue sijaitsee maisemallisesti keskeisellä paikalla
  • Alueelta löytyy monimuotoisuutta kuvaavia ominaispiirteitä esim. katajia, vanhaa laidunmaata, paahteisia kallioita tai lämpimiä, avoimia rinteitä, monimuotoista niittylajistoa, harvinaista kasvi- tai hyönteislajistoa