Verkostoyhteistyötä parempien vesien hyväksi

2 min lukuaika

Uutinen

Pohjois-Pohjanmaa ja Länsi-Uusimaa kehittävät vesienhoidon toimintamallia.

Kuva: Heikki Tahkola

Pohjois-Pohjanmaalla hyväksi havaittu vesienhoidon verkostoyhteistyö laajenee myös Länsi-Uudellemaalle. Vesiverkostot auttavat lähivesistöjensä tilasta ja kunnostuksesta kiinnostuneita toimijoita sekä edistävät käytännön vesienhoitoa paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Vesienhoidon verkostojen toimintaa Pohjois-Pohjanmaalla ja Länsi-Uudellamaalla tukee ja kehittää ProAgria Oulun hallinnoima Verkostoilla tehoa vesienhoitoon -hanke. Uusi hanke soveltaa edeltäjänsä, VYYHTI II -hankkeen, luomaa verkostomallia, joka kehittää alueellista ja paikallista vesienhoitoa. Osaaminen verkostoissa säilyy, vaikka muutoksia aluehallinnon vesistöasioissa tapahtuu.

Vesiverkostot kokoavat eri sektorien toimijat saman pöydän ääreen miettimään uusia ratkaisuja esimerkiksi ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ongelmiin.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös muiden eri puolilla maata toimivien ja rakenteilla olevien vesienhoidon verkostojen kanssa. Yhdessä suunnitellaan muun muassa käytännön keinoja paikallisten kunnostajien tukemiseen ja vesienhoidon neuvonnan resursointiin valtakunnallisesti. Tiivistä yhteistyötä tehdään myös Suomen ympäristökeskuksen koordinoiman valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston kanssa.

– Kun eri puolella maata nyt ilahduttavasti muodostuu uusia vesiensuojelun verkostoja, on erittäin tärkeää, että ne tekevät yhteistyötä, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen muistuttaa.

– Vesiensuojelussa tarvitaan kaikkien toimijoiden yhteistyötä, eikä aikaa tai rahaa ole hukattavaksi päällekkäiseen työhön tai kilpaileviin hankehakemuksiin, hän huomauttaa.

Tietoa hankkeesta

Verkostoilla tehoa vesienhoitoon -hanketta toimii vuosina 2019–2020 Pohjois-Pohjanmaalla ja Länsi-Uudellamaalla. Hanketta toteuttavat yhteistyössä ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, Oulun kalatalouskeskus, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Suomen ympäristökeskus sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta 300 000 eurolla. Hanke vie osaltaan käytäntöön Suomen vesienhoidon ja merenhoidon toimenpideohjelmia, joissa esitetään toimet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Lisäksi hanke toteuttaa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön -kärkihanketta.

Lisätietoa:

Projektipäällikkö Riina Rahkila, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset
riina.rahkila@maajakotitalousnaiset.fi, puh. 045 6578 717

Hankepäällikkö Maija Venäläinen, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
maija.venalainen@luvy.fi, puh. 044 5285019