Ruokatreffit keittiössä -pajoista iloa ja taitoja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille

2 min lukuaika

Uutinen

Viisaita valintoja ja opastusta ruoanvalmistukseen

Ateria rgb
Maa- ja kotitalousnaiset järjestää kuluvana vuonna Ruokatreffit keittiössä -ruokapajoja Kainuussa, Keski-Suomessa, Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa ja Satakunnassa yhteistyössä erilaisten nuorten kohtaamispaikkojen kanssa.
Tampereen Talouskoulun säätiön tukeman projektin tavoitteena on lisätä erityisesti syrjäytymisuhan alla olevien nuorten ruoanvalmistukseen, ruokahävikin vähentämiseen, terveyttä ja kestävää kehitystä edistäviin ruokatottumuksiin sekä hyvinvointiin liittyviä tietoja ja taitoja. Samalla lisätään yhdessä tekemisen ja syömisen iloa ja osallisuuden kokemuksia.
Monien syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ruokailutottumuksista löytyy parantamisen varaa. ”On ymmärrettävää, että kun elämässä on paljon muitakin haasteita, eivät terveyttä edistävät ruokailutottumukset ole ykkössijalla. Jos esimerkiksi päivärytmi poikkeaa tavanomaisesta tai elämänhallinnassa on pulmia, se heijastuu usein myös epäsäännölliseen ja yksipuoliseen ruokailuun. Haasteita on erityisesti kasvisten riittävässä käytössä. Esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreet FinTerveys-tutkimuksen raportit kertovat, että tuoreita kasviksia syö useita kertoja päivässä harvempi kuin joka kymmenes nuori mies ja alle viidennes naisista. Päivittäin tai lähes päivittäin tuoreita kasviksia syö kolmannes nuorista miehistä ja puolet naisista”, sanoo Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen kehityspäällikkö Katja Pethman.
Yhdessä tekeminen ja syöminen tukee hyvinvointia
Syrjäytymisvaarassa olevia nuoria tavoitetaan esimerkiksi erilaisissa matalan kynnyksen työ- ja starttipajoissa. Ruokatreffit keittiössä -ruokapajoja Keski-Suomessa ohjannut toiminnanjohtaja Eeva-Liisa Kivimäki kertoo, että monelle jo osallistuminen yhteiseen ruoanvalmistukseen on hieno saavutus.
”Tehtäviin tarttuminen ja vieraiden ihmisten kanssa toimiminen on monelle hankalaa, ja luottamuksen rakentuminen vaatii aikaa. Ruokaa tehdessä keskustelu käynnistyy kuitenkin usein luontevasti. Nuorten ja ohjaajien antaman palautteen perusteella ruokapajat ovat saavuttaneet tavoitteensa: yhdessä tekeminen ja syöminen on tuonut onnistuneita osallisuuden ja ilon kokemuksia. Myös ruoan ympärillä käydyt yhteiset keskustelut ovat olleet hedelmällisiä.”
Ruokatreffit keittiössä -projektiin on tuotettu ruoanvalmistukseen houkutteleva ja tietoiskuja sisältävä reseptivihkonen, jonka voi lukea ja tulostaa projektin verkkosivuilta www.maajakotitalousnaiset.fi/ruokatreffitkeittiössä. Vihkosta jaetaan ruokapajoissa.
Lisätiedot:
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry: kehityspäällikkö Katja Pethman, p. 040 526 4619, katja.pethman@maajakotitalousnaiset.fi
Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset: toiminnanjohtaja Eeva-Liisa Kivimäki, p. 040 576 8740 eeva-liisa.kivimaki@maajakotitalousnaiset.fi
www.maajakotitalousnaiset.fi/ruokatreffitkeittiössä