Huolehdi perinnebiotooppien ja luonnonlaitumien monimuotoisuudesta - hyödynnä ympäristösopimusta

2 min lukuaika

Uutinen

Vuonna 2021 voi jälleen hakea uusia ympäristösopimuksia maatalousluonnon monimuotoisuuteen ja maiseman hoitoon liittyen.

Kuva: Tiina Makkonen

Tänä vuonna voi jälleen hakea uusia ympäristösopimuksia maatalousluonnon monimuotoisuuteen ja maiseman hoitoon liittyen. Hyödynnä ELY-keskuksen myöntämä tuki ja MKN-maisema-asiantuntijoiden palveluita.

”Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito” -ympäristösopimuksella voi saada tukea perinnebiotooppien, luonnonlaitumien ja peltojen reuna-alueiden hoitoon. Tukea voivat hakea aktiivi-viljelijät, rekisteröidyt yhdistykset ja muut alueiden haltijat. Tuki myönnetään viideksi vuodeksi. Vanhoihin tukiin voi hakea jatkoa. Tuen myöntää alueen ELY-keskus.

Jos olet epävarma siitä, soveltuuko kohteesi ympäristösopimukseen, selvitä asiaa MKN-maisema-asiantuntijan avulla. Hyödynnä myös Neuvo-palveluita.
Tutustu oheisiin Keski-Suomen ELY-keskuksen tekemiin ohjevideoihin ja saat kattavan tietopaketin tuesta ja sen hakemisesta. Osassa 3 MKN-maisema-asiantuntija Paula Salonen kertoo, mitä pitää ottaa huomioon ympäristösopimuksen hoidon suunnittelussa.
Osa 1: Ympäristösopimus ja kuinka sitä haetaan:
Osa 2: Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito:
Osa 3: Ympäristösopimuksen hoidon suunnittelu
Osa 4: Perinnebiotooppien inventointi ja Helmi-ohjelma:
Osa 5: Valtion luonnonsuojelualueilla olevat perinnebiotoopit:
TIESITKÖ?
Miksi luonnon monimuotoisuus on niin tärkeää?
Luonnon monimuotoisuus eli luonnonkirjo tai elonkirjo tarkoittaa maapallon lajien ja eliöyhteisöjen kirjoa sekä lajien sisäistä perinnöllistä vaihtelua. Monimuotoisuus on ikään kuin luonnon vastustuskyky. Se auttaa luontoa sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja tauteihin.
Monimuotoinen luonto tuottaa elintärkeitä palveluja kuten puhdasta hengitysilmaa ja juomavettä, ruokaa, pölytyspalveluita, ravinteiden kiertoa, raaka-aineita, lääkkeitä ja virkistysmahdollisuuksia. Luonto auttaa myös torjumaan tulvia ja toimii hiilinieluna, joka hillitsee ilmastonmuutosta.
Luonnon köyhtymisen myötä sen kyky tuottaa näitä ekosysteemipalveluita heikkenee ja voi paikoin romahtaa kokonaan.
Meillä Suomessa joka yhdeksäs laji ja joka toinen luontotyypeistä on uhanalaisia.
Lue lisää Suomen ympäristökeskuksen toimittamasta Luonnon kirjo -verkkolehdestä.
Kansainvälinen luonnon monimuotoisuuden päivä 22.5.
YK:n Kansainvälistä Luonnon monimuotoisuuden päivää vietetään 22.5. Päivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta luonnon monimuotoisuudesta sekä tehdä tutuksi ympäristönsuojelua, kestävää luonnon hyödyntämistä ja hyötyjen tasapuolista jakoa.
Lue lisää YK-liiton sivuilta.