Neuvo-palvelun maisema- ja luontokohteiden kartoitus

Kartoita maatilasi maiseman ja luonnon arvokohteet ja hyödynnä rahanarvoiset Neuvo-palvelut.

Neuvo-palvelu sisältää

  • Alkukartoitus tilan arvoista
  • Neuvonnallinen maastokäynti yhdessä viljelijän kanssa
  • Ehdotukset hoidon kohteiksi, ilmakuvaan tai karttaan.

Neuvo-palvelun käynti ja matkat ovat maksuttomia. Palvelun laskennallinen hinta on 63 €/h. Siitä laskutetaan vain alv:n osuus, jonka voi vähentää verotuksessa.

Maiseman ja luonnon kartoitus

Tilallasi voi olla mahdollisuus hakea ympäristösopimusta perinnebiotooppien ja muiden luonnon monimuotoisuuskohteiden sekä maisemakohteiden hoitoon.

Neuvonnallisen maastokäynnin aikana kartoitamme tilasi maiseman ja luonnon arvokohteet. Keskustelemme kanssasi niiden hoidosta ja neuvomme, millaisia ympäristösopimuksia voit tehdä pellon ulkopuolisille alueille. Hoidettua maisemaa ja luontoa voit hyödyntää myös tilasi tuotteiden markkinoinnissa.

Mahdollisuuksia monenlaisille tiloille

  • Eläintila: Anna eläinten hoitaa maisemaasi. Kartoitamme kanssasi laiduntamiseen sopivat alueet, joista voit myös saada ympäristökorvauksen. Pellot jäävät talvirehun tuottoon.
  • Kasvinviljelytila: Hyödynnä ympäristökorvauksia lähimaisemasi hoidossa. Ota maisemaraivaukselle ja niittyjen hoidolle palkka.
  • Maaseutumatkailutila: Yhdessä asiantuntijan kanssa löytyvät maisemakohteet, jotka ovat mielenkiintoisia myös asiakkaille. Kohteita hoitamalla kohennat samalla kotimaisemaasi

Onko tilalla jo sopimusalue? Me kartoitamme, miten maisemanhoito on toteutunut. Neuvomme, miten voit jatkaa hoitoa suunnitelman mukaisesti. Saat tarkennukset aikaisemmin tehtyyn suunnittelukarttaan.

Viisi faktaa Neuvo-maatilojen neuvontajärjestelmästä

  • Asiantuntijapalveluun on käytettävissä 15 000 euroa vuodesta 2021 lähtien.
  • Neuvonta on maksutonta viljelijälle.
  • Tarjolla neuvontaa koko ohjelmakauden ajan.
  • Neuvonta on luottamuksellista ja erillään tarkastuksista.

Jaa