YMPPI Pirkanmaan maatalousympäristön haasteet

MKN Etelä-Suomi

Testaa ja tarjoaa ratkaisuja pellon kasvukuntoon, vesien hallintaan ja maisemanhoitoon.

Dji 0009

Ymppi, Pirkanmaan maatalousympäristön haasteet –hankkeessa kehitettiin ja testattiin maatalouden ympäristöasioihin liittyviä toimintatapoja. Tavoitteena oli edistää ravinteiden kiertoa maataloudessa ja lisätä maatalousympäristön luonnon monimuotoisuutta.

Maatalouden ympäristöasioissa täytyy hallita kokonaisuutta, kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ymppi-hanke jaettiin kolmeen osioon, joiden kautta haettiin uusia toimintamalleja ja käytäntöjä. Pilotoinnin ja yhteenvetojen sekä toimintamallien lisäksi hankkeessa tehtiin viestintää ja tiedonjakoa.

Kaikki pilotit sekä tärkeimmät toiminnat ja tapahtumat löydät Ympin tarinakartasta. Tervetuloa katsomaan mitä ja missä tapahtui!

1. Pelto eli maan kasvukunto ja ravinteiden kierrätys
Lue lisää

2. Valumavesien hallinta
Lue lisää

3. Maatalouden maiseman- ja luonnonhoito
Lue lisää

4. Viestintä

Ymppi-hanke oli mukana laaja-alaisesti maatalouden ympäristöasioita edistävässä yhteistyössä. Hankkeen kokemuksia jaettiin useissa koulutuksissa ja seminaareissa. Hankkeessa tehtiin sillanrakentajatoimintaa, jolla on merkitystä eri toimijaryhmien keskusteluyhteyksien luomisessa. Hankkeen omat tapahtumat laadittiin mahdollisimman useiden toimijoiden yhteistyönä huomioiden aina maatalousympäristö kokonaisvaltaisesti.

Hankkeen aikana mm. kehitettiiin:

Facebook: Luonnonlaitumet -ryhmä

Facebook: Elinvoimainen kasvitila -ryhmä (mukana yhteistyössä)

Blogi: Kerääjäkasvien kokeiluja

Laidunpankin uudet palvelut: Laidunpankki.fi

Hankkeessa tuotetut toimintamallit ja yhteenvedot 2018:
1. Kerääjäkasvien viljely nro1/9
2. Tehoa typpilannoitukseen, jaettu lannoitus, nro 2/9
3. Jankkuroinnista apua maan rakenteen parantamiseen, nro3/9
4. Lantalogistiikka (TTS), nro 4/9
5. Ojitusyhteisöjen aktivointiin perustuva peruskuivatushankkeiden perustaminen, nro 5/9
6. Kesäveden varastointi ja eroosionhallinta nro 6/9
7. Vieraslajien torjunta laiduntamalla, nro 7/9
8. Rannat laitumiksi, useita maanomistajia, nro 8/9
9. Maisemapeltojen viljely, nro 9/9

Hankkeessa mukana tuensiirtosopimuksella Työtehoseura (Lantalogistiikka).

Rahoittaja: Pirkanmaan ELY-keskus, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Pirkanmaan maatalouden edistämissäätiö, Salaojituksen tukisäätiö
Toteuttaja: ProAgria Etelä-Suomi ry
Hankkeen kesto: 1.9.2015 - 31.12.2018