VYYHTI II tukee paikallista vesistökunnostajaa

MKN Oulu

Maisemahankkeet

Hanke on päättynyt 28.2.2019.

Kuva: Arto Lehto

Vesistöt ja ympäristö yhdessä hyvään tilaan Pohjois-Pohjanmaalla!

VYYHTI II -hanke kehittää vesistökunnostajien verkoston ja paikallisten toimijoiden käyttöön kunnostushankkeiden suunnittelua helpottavia työkaluja, joita testataan hankkeen aikana yhteistyössä paikallisten kunnostajien kanssa.

VYYHTI II -hankkeessa rakennettavan maakunnallisen vesistökunnostajien verkoston tavoitteena on aktiivinen, paikallista kunnostajaa tukeva ja pysyvä toimintamalli, johon alan toimijat ovat sitoutuneet laajasti.
Hanke kehittää yhteistyötä valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston kanssa.

Paikallisten kunnostusyhdyshenkilöiden verkostossa vaihdetaan kokemuksia. Maakunnallisen verkoston kautta kunnostusyhdyshenkilöt saavat ajankohtaista tietoa ja pääsevät kertomaan omista tarpeistaan.

VYYHTI II -hankkeen osa-alueet:
• Vesistökunnostajien verkosto
• Kunnostusyhdyshenkilöt • Vesistökunnostajan karttapalvelu
• Pilottialuesuunnittelu

Vuosina 2016–2018 toteutettavaa hanketta hallinnoi ProAgria Oulu yhdessä Oulun Maa- ja kotitalousnaisten ja Oulun Kalatalouskeskuksen kanssa. Yhteistyökumppaneina ovat Suomen Metsäkeskus ja Suomen Ympäristökeskus. Hanketta rahoittavat Euroopan maaseuturahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Oulun ja Pyhäjärven kaupungit. Toiminta-alueena on Pohjois-Pohjanmaa.