VoPu Voimaa puutarhayritysten osaamiseen

MKN Etelä-Suomi

Puutarhatilojen toimintaedellytykset ja kilpailukyky paremmaksi. Koulutushanke tarjoaa mahdollisuuksia.

Vopu

Avomaan puutarhatuotanto kehittyy jatkuvasti. Kotimaisen tarjonnan turvaamiseksi kuluttajille tarvitaan menestyviä puutarhayrittäjiä, joilla on viimeisin tieto viljelytekniikoista ja muu osaaminen kilpailukykyisen toiminnan pyörittämiseen.

Voimaa puutarhayritysten osaamiseen VoPu -hankkeessa parannetaan Etelä-Suomen avomaapuutarhatilojen toimintaedellytyksiä ja kannattavuutta järjestämällä viljelijöille täsmäkoulutusta heidän tarpeeseensa alkutuotannon yritystoiminnan kehittämiseksi. Osaamisen vahvistaminen edistää avomaan puutarhatilojen kilpailukykyä haasteellisilla markkinoilla. Hankkeen toiminta suuntautuu avomaan puutarhaviljelyosaamisen kehittämisen lisäksi myös jatkojalostus-, tuotteistamis- ja markkinointiosaamisen kehittämiseen.

Pienryhmissä osaamisen kehittämistä

Hankkeen kohderyhmänä ovat Hämeen, Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan ja Uudenmaan ELY-keskusalueiden avomaan puutarhatilat. Myös tilanpitoa hankealueelle suunnittelevat ja sivutoimiset viljelijät voivat osallistua hankkeen tapahtumiin. Hanke kokoaa yhteen ammatillisista aiheista kiinnostuneet yrittäjät pienryhmiksi. Ryhmille järjestetään työpajoja ja kaikille yhteisiä koulutuspäiviä ja opintomatkoja.

Koulutuspaketit

Koulutuspaketti 1. Syötävien avomaan puutarhakasvien, uusien viljelytekniikoiden ja viljelylajien tai -lajikkeiden kilpailukykyinen tuotanto. Vastuutoteuttajana ProAgria Etelä-Suomi
Koulutuspaketti 2. Kasvisten jatkojalostus, tuotteistus ja markkinointi. Vastuutoteuttajana HAMK

Hankkeen projektipäällikkönä toimii Marja Kallela.

Hankkeen tapahtumia löydät vierittämällä sivua alaspäin, sivun alaosasta.

Liity myös VoPun Facebook-ryhmään

Rahoittajat: Hämeen, Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan ja Uudenmaan ELY-keskukset
Toteuttaja: ProAgria Etelä-Suomi ry, osatoteuttajana Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK
Hankkeen kesto: 1.2.2016 - 31.8.2018