Vesienhoidon, luonnon monimuotoisuuden ja maiseman kannalta optimaalinen rantavyöhyke

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry

Maisemahankkeet

Vesistöjen ranta-alueille ja reunavyöhykkeelle kohdistuu useita erilaisia maankäyttöön, vesienhoitoon, luonnon monimuotoisuuteen, maisemakuvaan sekä mm. tukipolitiikkaan liittyviä merkityksiä ja tarpeita.

Hankkeen tavoitteena on koota tutkimustietoa erilaisista rannan suoja- ja reunavyöhykkeiden tyypeistä, yhteensovittaa erilaisten tarpeiden vaatimuksia ja laatia aineistosta neuvontamateriaalia. Hankkeen tavoitteena on myös tuoda alan eri teemojen tutkijoita yhteen ja yhteiseen keskusteluun. Tavoitteena on nostaa esille myös mahdolliset tutkimustiedon puutteet ja tutkimustarpeet sekä erilaisten toimijoiden yhteistyön merkitys. Hankkeen kohderyhmänä ovat maa- ja metsätalousyrittäjät ja neuvontasektori sekä ympäristö- ja maataloushallinto ja alan tutkijat. Hanketta toteutetaan monialaisesti ja laajalla sidosryhmäverkostolla. Hanketta rahoittaa MVTT.

Kansikuva
Vesistöjen ranta-alueille ja reunavyöhykkeelle kohdistuu useita erilaisia maankäyttöön, vesienhoitoon, luonnon monimuotoisuuteen, maisemakuvaan sekä mm. tukipolitiikkaan liittyviä merkityksiä ja tarpeita.

Artikkelisarja

Luentosarja