Vedet haltuun valuma-alueilla

MKN Oulu
Vedet haltuun valuma alueilla kansikuva

Vedet haltuun valuma-alueilla -hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan yhteensä noin 10 vesienhallinnan toimenpidettä 2–3 pilottialueella Pohjois-Pohjanmaalla. Pilottikohteiden toteutuksesta saatujen kokemusten pohjalta kootaan kansantajuinen vesienhallinnan toimenpiteiden edistämisen toimintamalli, johon kytketään myös vesienhallinnan rahoitusmahdollisuuksiin liittyvä tietopaketti.

Hankkeessa tuotetaan maanomistajille suunnattua, laadukasta ja kansantajuista vesienhallintaan liittyvää viestintämateriaalia. Materiaalit jaetaan viljelijöiden ja metsänomistajien käyttöön ja niiden avulla lisätään maanomistajien tietoisuutta vesienhallinnasta sekä sen vaikutuksista ja hyödyistä.

Hankkeella edistetään valuma-aluetason yhteistyötä ja sen myötä vahvistetaan vesienhallinnan toimenpiteiden hyväksyttävyyttä. Kehitetyt toimintatavat sekä viestintämateriaalit lanseerataan myös aktiivisesti toimivan, vesienhoidon toimenpiteitä edistävän VYYHTI-verkoston kautta.

Toteuttaja: ProAgria Oulu ry / Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

Osatoteuttaja: Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala ry

Rahoittajat: Valio, Osuuskunta Pohjolan Maito, Ylivieskan kaupunki, Salaojituksen Tukisäätiö, MTK:n Säätiö, Metsämiesten Säätiö

Myönnetty avustus: Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta 192 115 eurolla vesiensuojelun tehostamisohjelmasta.


Tutustu valuma-alueen vesienhallintaan hankkeessa tuotetun piirrosvideon avulla:

Turvepellon vettämiskohde Utajärvellä

Vuoden 2024 aikana Utajärvelle, Naamanjoen latvoille toteutetaan osana Vedet haltuun valuma-alueilla -hanketta vesienhallinnan esimerkkikohde, kun Aholan Maito Oy:n heikkotuottoinen turvepelto vetetään ja muutetaan kosteikoksi. Noin kahden hehtaarin kokoiselle turvepellolle perustettavalla kosteikolla tavoitellaan vesienhallinnan ja -hoidon hyötyjen lisäksi ilmastovaikutusten hillintää.

Vesienhallinta tutuksi -podcast

Vesienhallinta tutuksi -podcast-sarjassa pureudutaan vesienhallinnan eri keinoihin maa- ja metsätalousmaalla, rahoitusmahdollisuuksiin sekä ympäristönsuojelullisiin vaikutuksiin asiantuntijoiden ja maanomistajien kanssa.

Tilaa uutiskirje

Vedethaltuunvaluma-alueilla-logot

Yhteistyökumppanit:

Yhteistyökumppanit_vedethaltuunvaluma-alueilla