Suomi syö Satakunnasta - Sikses parasta lähiruokaa 2019-2021

MKN Länsi-Suomi

Ruokahankkeet

Lähiruokahanke tukee satakuntalaisen ruokaketjun kehittymistä ja kasvua ruokamaakunnan brändäyksellä.

Herne

Suomi syö Satakunnasta - Sikses parasta lähiruokaa

Hankekausi 1.1.2019-31.12.2021

Suomi syö Satakunnasta - Sikses parasta lähiruokaa -hankkeen päätavoite on tukea satakuntalaisen ruokaketjun kehittymistä ja kasvua ruokamaakunnan brändäyksellä. Satakuntalaista ruokaketjua nostetaan korostamalla kestävää ja vastuullista toimintaa. Tässä työssä hyödynnetään edellisten hankkeiden toimijaverkoston kokemuksia.

Hankkeessa lisätään yhteistyötä ja verkostoitumista satakuntalaisten tuottajien ja yrittäjien välillä. Samalla kannustetaan osallistujia mukaan yritysryhmähankkeisiin. Kuluttajille esitellään uusia markkinakanavia. Viestinnässä kokeillaan uusia toimintatapoja sekä keinoja tuoda tuotteita kauppoihin ja ammattikeittiöihin.

Tavoitteena on myös, että Satakunta on tulevaisuudessa houkutteleva kohde tehdä työtä ja työllistyä. Täällä riittää työtä ruokaketjussa, niin suurissa kuin pienissäkin yrityksissä. Elintarviketeollisuus on myös merkittävä koulutusala. Perinteisten oppilaitosten lisäksi esim. Huittinen aloitti ammatillisen koulutuksen syksyllä 2018 saadakseen osaajia alueen elintarviketeollisuuteen.

Hankkeessa esitellään ruokaketjun ammatteja nuorille ja tuodaan oppilaitosten ja tuottajien yhteistyönä esille erilaisia työtehtäviä tarinoiden avulla. Opiskelijoille tarjotaan opinnäytetöitä, jotka liittyvät yritysten TKI-prosesseihin. Pienempien yritysten kehitystarinoiden avulla nuoria kannustetaan yrittäjyyteen. Elintarvikeliikkeiden avulla toimijoille ja opiskelijoille tuodaan esille kaupan roolia ja nykypäivän kuluttajien vaatimuksia.

Hankkeessa viestitään aktiivisesti ruokaketjun ajankohtaisista tapahtumista, trendeistä ja lainsäädännön muutoksista. Yhteistyöhankkeen toteuttajien osaamista hyödynnetään ruokaketjun eri vaiheissa. Hanke osallistuu myös valtakunnallisen lähiruoan koordinaatiohankkeen toimintaan.

Hankkeen kohdetoimijoita ovat yritykset, julkiset ja yksityiset ammattikeittiöt sekä vähittäiskauppa ja tukut. Kohderyhminä ovat nuoret ja nuoret aikuiset, niin elintarvikkeiden kuluttajina kuin tuottajina (jatkojalostus ja alkutuotanto).

Koska hankkeessa on useita kohdetoimijoita ja -ryhmiä, tulee toiminta pilkkoa pienempiin osiin. Toimenpiteet jaetaan ryhmittäin ja jokaiseen ryhmään kootaan edustajat kohdetoimijoista sekä -ryhmistä. Yksi valmisteluryhmä vastaa yhdestä toimenpiteestä. Näin saadaan useita toimenpiteitä, joissa on kuitenkin mukana monialainen asiantuntijuus.

Hankkeen vaikutukset

 • yhä useampi valitsee ostoskärryynsä Satakunnassa tuotetun elintarvikkeen
 • satakuntalaisen elintarviketuotannon liikevaihto on kasvanut
 • Satakunnan tunnettuus ruokamaakunta on kasvanut
 • Nostetaan satakuntalaisten elintarvikkeiden jalostusastetta
 • Elintarviketuottajat työllistävät entistä useamman satakuntalaisnuoren
 • Ruokaketjun yritykset löytävät ammattitaitoista työvoimaa
 • Yritykset ovat löytäneet toiminnalleen jatkajan
 • Julkisilla keittiöillä on mahdollista valita myös lähituote
 • Ammattikeittiöillä ammattilaiset osaavat hyödyntää alueen raaka-aineita
 • Kuluttajat ja keittiöt hyödyntävät sesonkituotteita
 • Yritykset hyödyntävät oppilaitoksia ja opiskelijoita TKI-prosesseissa (kehitysideat/tuotantoinnovaatiot).

www.siksesparasta.fi

Blogi Sikses parasta - Sillai kai

Facebook Sikses parasta

Instagram Sikses parasta

Youtube Sikses parasta


ProAgrian tietosuojaseloste