Ruokaprovinssi 2030 – menestyksen avaimet pellolta pöytään

MKN Etelä-Pohjanmaa
RP2030 KT02 03

Ruokaprovinssi 2030 – menestyksen avaimet pellolta pöytään -hankkeessa kootaan Etelä-Pohjanmaan koko ruoka-alaa kehittävä strategia. Strategiatyön kohteena on koko ruokaketju pellolta pöytään. Työn aikana eteläpohjalaisia ruoka-alan toimijoita osallistetaan laajasti: maatalousyrittäjät, jalostusyritykset, vähittäiskauppa, kuluttajat, harrastajat, tutkijat, kehittäjät sekä päättäjät, kutsutaan mukaan. Töitä tehdään yhdessä työpajoissa, pyytäen ajatuksia kyselylomakkeilla, verkkotapahtumissa sekä tarvittaessa myös haastatteluiden avulla. Kehittämisstrategia kootaan sekä laajaksi yksityiskohtaiseksi paketiksi, mutta myös nopeasti omaksuttavaksi napakaksi esitykseksi. Korona-aika otetaan huomioon siten, että työ tehdään lähtökohtaisesti etävälinein.

Etelä-Pohjanmaan on vahva ruokamaakunta. Ruoka-alan menestys on kriittinen osa koko maakunnan menestystä, ja sen kehittäminen systemaattisesti on tarpeen kilpailukyvyn säilyttämisen ja kohentamisen takia. Maakunnalle on tarpeen saada kaukaa katsova ja laaja-alainen ruoka-alan kehittämisstrategia, jotta jo olemassa olevia menestyksen avaimia pystytään käyttämään vielä tehokkaammin yhdessä ja jotta löydetään uusia avauksia ruoka-alan kehittämiseen. Lisäksi strategian kokoamisen aikana etsitään malleja ja keinoja sen johtamiseksi todeksi.

Hankkeen päähakija on ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry/MKN yrityspalvelut ja kumppanina toimii Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Strategiatyön vaiheita voi seurata myös www.ruokaprovinssi.fi/strategia ja www.ruokaprovinssi.fi/ruokaprovinssikahvit -sivuilta.


Rahoittaja Maaseuturahasto, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

EU