Ruokaklusterin toiminnallistaminen RUOTO

MKN Etelä-Savo

Etelä-Savon ruokaklusteri rekisteröityi Euroopan klusteriyhteistyön alustalle (European Cluster Collaboration Platform, ECCP) kesäkuussa 2022. Ruokaklusterin toiminnallistaminen -hankkeessa lähdetään kasvattamaan 17 yrityksen verkostoa laajemmin koko Etelä-Savon maakunnan ruokayrityksiä kokoavaksi yhteistyöelimeksi. Klusteri muodostaa ruokaketjun yhteisen tahtotilan ja edistää eteläsavolaista ruoka-alaa yhä näkyvämmäksi ja merkityksellisemmäksi toimijaksi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti pitämällä keskiössä yritykset ja niiden toimintaedellytyksien tukeminen ja parantaminen.

Ruoto 2500 X1600

RUOTO-hankkeen päätavoitteena on ruokaklusterin palveluiden ja toiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen. Muina tavoitteina ovat ruokaketjun toimijoiden yhteistyön, verkostoitumisen, vuoropuhelun sekä osaamisen ja näkyvyyden lisääminen. Yleisenä tavoitteena on vahvistaa Etelä-Savon ruoka-alan kilpailukykyä ja kasvua.

Toimenpiteet

  • Ruokaklusteritoiminnan ja palveluiden kehittäminen pilottiyritysten kanssa
  • Ideasta innovaatioksi toimintatavan kehittäminen
  • Jäsenmäärän lisääminen
  • Luoda mahdollisuuksia osaamisen, tiedon ja taidon jakamiselle
  • Klusterin kotisivujen ja esittelyvideon tuottaminen
  • Yhteinen ruokapöytä -keskustelufoorumin pilotointi ruokaketjun toimijoille

Hankkeen tapahtumat julkaistaan ProAgrian Tapahtumat-sivuilla. Siirry tapahtumiin tästä ja valitse alueeksi Etelä-Savo.

Hankkeen kesto

1.11.2022 - 31.12.2024

Hankkeen toteuttajat

ProAgria Etelä-Savo, Etelä-Savon Koulututus Oy Esedu ja Luonnonvarakeskus.

Rahoitus

Hanketta rahoittavat Euroopan maaseuturahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus.

Maatalousrahasto EU logo
ELY ID LA01 Logo FI V9
Pro Agria Etela Savo uusi www
Esedu uusi logo www
Luke