Ruokaketjun kehittämishanke Siilinjärvi ja lähialueet

MKN Itä-Suomi

Hankkeen tavoitteena on edistää lähiruoan käyttöä tiivistämällä alueen ruoka-alan toimijoiden yhteistyötä sekä löytää keinoja SATOA Siilinjärvi -lähiruokatapahtuman vakiinnuttamiseksi osaksi Siilinjärven vuosittaista toriohjelmaa. Hankkeen kohderyhmää ovat Siilinjärven ja lähialueen alkutuottajat ja muut ruoka-alan yrittäjät, alueen järjestötoimijat, kuntalaiset sekä alueen matkailijat.

P1230991

Hankkeen toteutus jakautuu seuraaviin työpaketteihin:

TP 1: Ruokaketjun verkostoituminen. Työpaketissa kontaktoidaan alueen alkutuottajat, ruoka-alan yrittäjät sekä yhdistystoimijat ja edistetään heidän välistään yhteistyötä.

TP 2: Lähiruoan huomioiminen yhdistysten toiminnassa sekä yhteistyön tiivistäminen. Työpaketissa laaditaan yhdistystoimijoille omia toimintamalleja lähiruoan käytön lisäämiseksi ja autetaan em. toimijoita erilaisissa lähiruoan käyttöä lisäävissä piloteissa.

TP 3: Satoa Siilinjärvi tapahtuman järjestäjän etsiminen. Työpaketissa etsitään Satoa Siilinjärvi -tapahtumaa tulevaisuudessa järjestävä taho.

TP 4: Selvittää taloudellisesti kannattavan tapahtuman toiminnan edellytykset. Työpaketissa selvitetään Satoa Siilinjärvi -tapahtuman kannattavan toiminnan edellytykset tuleville vuosille.

Hanketta toteuttaa ProAgria/MKN Itä-Suomi. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Siilinjärven kunnan, Siilinjärven 4H-yhdistyksen, Siilinjärven Nuorkauppakamarin ja MTK Pohjois-Savon kanssa.

Hankkeesta lisätietoa antaa: Hankevastaava Heli Sulola, puh. 040 6720597, heli.sulola@maajakotitalousnaiset.fi

Hankkeen kesto: 1.2.2024 31.12.2025.

Rahoitus: Euroopan Maaseuturahasto/Kehittämisyhdistys Kalakukko ry

FI V Euroopan unionin osarahoittama
Leader logo rgb Kalakukko