Puutarhasankarit

MKN Etelä-Savo

Maisemahankkeet

Lapsille ja nuorille suunnattu Puutarhasankarit-hanke näyttää kädestä pitäen, mistä ruoka tulee kaupan hyllylle. Puutarhasankarit -hankkeessa lapset saavat työntää kädet multaan asuinympäristöstä riippumatta. Puutarhasankarit antaa lapsille mahdollisuuden iloita kasvun ihmeestä, rauhoittua levottomasta digimaailmasta, oppia tärkeitä tietoja ja taitoja ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta sekä oppia arvostamaan ruoan tuottamista.

Puutarhasankarit perunannosto Tarja Pajari

Puutarhasankarit-luokka Juvalle, Joroisiin, Rantasalmelle ja Sulkavalle 

Puutarhasankarit-hanke toimii kahden kasvukauden yli neljässä eteläsavolaisessa kunnassa Rajupusu Leader ry:n toiminta-alueella. Jokaisesta kunnasta valitaan yksi 4. – 5. luokka Puutarhasankari-luokaksi

Luokkien ympärille kootaan Puutarhasankarien yhteistyöverkosto, johon kuuluu esimerkiksi koulu, seurakunta, lasten perheet, alueen vapaaehtoiset järjestötoimijat ja yrityksiä. Yhdessä mietitään paikkakuntakohtainen puutarhaprojekti, jossa tekeminen lähtee lapsista ja yhteisön tarpeesta. Kokoamme parhaillaan vapaaehtoisia toimijoita mukaan yhteistyöverkostoon lasten ja nuorten tueksi.

Puutarhasankarien toimenpiteinä voivat olla esimerkiksi

🥕 lava-, ämpäri- tai pienen pellon puutarhaviljely

🥕 kumppanuusviljely maatilan kanssa

🥕 yhteisöpuutarhan perustaminen ja sen hoitaminen tai

🥕 ruokatuotannon edellytyksiä vaalivat luonnon monimuotoisuusteot, mm. pölyttäjäkannan ylläpito.

Sadonkorjuuvaiheessa lapsia ohjataan yhdessä sadon korjaamiseen ja hyödyntämiseen.

Kokoamme vapaaehtoisia toimijoita mukaan yhteistyöverkostoon lasten ja nuorten tueksi. 

Jos sinä haluat olla mukana rakentamassa yhteisöösi yhteistyöverkostoa ja tukemassa lasten ja nuorten kasvua ja kasvatusta, ota yhteyttä!

Katja Rissanen, katja.rissanen@maajakotitalousnaiset.fi, p. 041 730 3397

Tietoja hankkeesta

Kesto: 1.4.2022 - 30.4.2024

Toteuttaja: Etelä-Savon maa- ja kotitalousnaiset/ProAgria Etelä-Savo

Rahoitus: Euroopan maaseuturahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus

Maatalousrahasto EU logo
Leader logo netti
ELY ID LA01 Logo FI V9
Mkn ETELA SAVO logo vaaka netti
Pro Agria Etela Savo hanke