ProYritys

MKN Itä-Suomi

Yrityshankkeet

edistää maaseudun liiketoiminnallisia innovaatioita ja lisätä maaseudun yritysten kannattavuutta. Toteutusaika 1.9.2018 – 30.9.2021

Proyritys pieni muokattu

Pohjois-Savossa on alkanut ProYritys-hanke, jonka päätavoitteena on maaseudun yritystoiminnan lisääminen ja vahvistaminen yritysryhmähankkeiden avulla. Hankkeen tavoitteena on edistää maaseudun liiketoiminnallisia innovaatioita ja lisätä maaseudun yritysten kannattavuutta. Hankkeen kohderyhmänä ovat maaseudun mikroyritykset sekä maataloudesta muille toimialoille laajentavat yritykset Pohjois-Savossa. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2018 – 31.10. 2020.

ProYritys-hanke sparraa kun tarvitset

• uusia yhteistyöverkostoja

• yhteistyötä muiden yrittäjien kanssa

• liiketoiminnan ja kilpailukyvyn edistämistä

• uusien liiketoimintamallien vahvistamista

• uusia maaseudun innovaatioita sekä lisätä yritysten osaamista ja eri toimialojen välistä yhteistyötä

Yritysryhmähanke - yhdessä pidemmälle

  • yritykset kehittävät yhdessä toimintaansa
  • mukana 3-10 yritystä
  • tuen määrä 75 %
  • voidaan toteuttaa sekä yhteisiä, että yrityskohtaisia toimenpiteitä esim. kouluttautumista, tuotannollista yhteistyötä, tuotanto- ja toimitusketjujen muodostamista, kokeiluja, kehitystyötä jne.
  • hankkeella on aina ulkopuolinen hallinnoija, joka voi olla kehittämisyhtiö, oppilaitos, neuvontajärjestö tai muu vastaava yhteisö
  • tuki kohdennetaan de minimis –tueksi
  • yritykset tekevät sisällön
  • hallinnoija huolehtii kokonaisuudesta, hoitaa kirjanpidon ja talousasiat

PAKASTEKUIVAUS ELINTARVIKE- JA LUONNONTUOTETUOTANNOSSA -WEBINAARI 19.11.2020

Harri Latva-Mäenpää Pakastekuivatut ainesosat elintarviketeollisuuden ja food service-sektorin koimponentteina

Harri Latva-Mäenpää Pakastekuivauksen mahdollisuudet kuluttajatuotteissa pohjautuen ajankohtaisiin elintarviketrendeihin

Heli Pirinen Mitä pakastekuivaus mahdollistaa

Leena Favén Premium-tuotteiden laadun todentaminen viennin vauhdittajana

Mikko Heickell pakastekuivausselvitys ja investointiryhmän kuulumiset

Tuula Repo Premium ja luksustuotteita kansainvälisille markkinoille näillä askelilla eteenpäin

Yritysryhmähankkeen esittely, Heli Sulola, Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset

Selvitys pakastekuivausteknologian kiinnostavuudesta ja investointihalukkudesta Itä-Suomessa