NutrinFlow

MKN Etelä-Suomi

Toimia Itämeren alueen maatalouden ympäristönsuojeluun yhteistyössä Latvian ja Ruotsin kanssa.

Hankekuva 0

NUTRINFLOW -hanke (Practical actions for holistic drainage management for reduced nutrient inflow to Baltic Sea) toimii kolmessa maassa: Suomessa, Latviassa ja Ruotsissa. Pilottikohteena Suomessa on Loviisanjoen valuma-alue. Hankkeen tavoitteena on maatalouden ravinnekuormituksen vähentäminen ja maatalousympäristön tuotantotalouden kehittäminen kokonaisvaltaisella vesienhallinnalla. Hanke huomioi Itämeren ravinnekuorman vähentämisen samalla kun parantaa peltojen vesi- ja ravinnetaloutta. Latviassa pilottikohteena on Lielupe-joki ja Ruotsissa Norrköpingin alueen vesistöt.

Sekä kohteet että toteutettavat toimenpiteet Loviisanjoella on valittu hankkeen alkuvaiheessa viljelijöiden kanssa käytyjen tilaisuuksien sekä keskustelujen pohjalta. Toimet kohdistuvat kaikille valuman osa-alueille: pellolta salaojituksen ja valtaojien kautta Loviisanjokeen. Loviisanjoen osalta Etelä-Suomen Salaojakeskus on laatinut joen peruskunnostus- ja tulvasuojelusuunnitelman.

Hankkeen toimijat tekevät kansainvälistä yhteistyötä yhteisissä työpajoissa, seminaarein ja asiantuntijatapaamisin.

Hankkeen päävastuullinen toteuttaja Suomessa on ProAgria Etelä-Suomi yhteistyökumppaneinaan Loviisan kaupunki ja Nylands Svenska Lantbrukssällskap. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Ari Kultanen.

Video kuvaa tilannetta yhdellä kohdealueella

Hankkeessa toteutettu video kuvaa Hardombäckenin kohdealuetta ennen toimenpiteitä. Siinä esitellään niitä ongelmia ja mahdollisuuksia, joihin tarttumalla ja puuttumalla saavutamme erittäin suurella todennäköisyydellä kohdealueesta riippumatta positiivisia tuloksia niin vesienhoidon kuin tuotantotaloudenkin suhteen maatalousalueilla.

Lisää videoita löydät täältä.

Seuraa hankkeen toimintaa NutrinFlow Facebookissa .

Rahoittaja: Varsinais-Suomen Liitto Euroopan aluekehitysrahastosta
Toteuttaja: ProAgria Etelä-Suomi ry
Hankkeen kesto: 1.9.2015 - 28.2.2019

Hanke järjesti infotilaisuuden Loviisassa 9.6.2016. Lue Itäväylä-lehden juttu, Landsbygdens Folk -lehden juttu sekä Östnyland-lehden juttu (digiartikkeli, joka edellyttää kirjautumista esim. Facebook-tunnuksin).

Hanke järjesti pellonpiennarseminaarin 24.-25.8.2016 yhteistyökumppaneilleen Latviasta ja Ruotista. Lue Loviisan Sanomien juttu ja kuuntele Pilotprojekt ska göra slut på översvämmade åkrar -artikkel på web-sidor av YLE Östnyland 25.8.2016.

Härdombäckenin alueella on tehty kaivuutöitä. Tulokset lokakuun puolivälissä.

Osin hankkeen tuloksia on hyödynnetty Mikko Ortamalan Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa kirjoittamassa Pro gradu -tutkielmassa Kokonaisvaltainen maatalousympäristön vesienhallinta, Valuma-aluekohtainen toimintatapamalli.