Maiseman muutoksessa mukana - valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden monet mahdollisuudet 2021-2023

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry

Maisemahankkeet

Maisemakuvaushanke

Saaristolaistila Berghamn straight katselu
Saaristomeri, Martina Motzbäuchel, MKN Keskus 2023

Suomalainen kulttuurimaisema muuttuu koko ajan. Joskus muutos koetaan positiivisena, joskus negatiivisena. Muutokseen tottuu helposti, eikä sitä ole aina helppo huomata. Muutosta voi kuitenkin hallita kulttuuriympäristön hyvällä suunnittelulla ja hoidolla.

Saman maisemanäkymän valokuvaaminen uudestaan tietyin aikavälein tarkasti, samasta paikasta, on havainnollinen tapa seurata maiseman muutosten suuntaa. Kuvaparit voivat myös herättää pohtimaan, onko hoito ollut riittävää, onko jotain arvokasta jo menetetty ja mitä voidaan vielä pelastaa.

Suomen 186 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta ovat kulttuurimaisemamme merkittävimpiä helmiä. Vuosina 2021-2023 toisintokuvasimme noin 70 vanhaa maisemakuvaa valtakunnallisesti arvokkailta maisema-alueilta Ahvenmaalta Lappiin. Kuvauksissa olivat mukana myös kaikki Suomen 27 kansallismaisemaa.

Paikalliset asukkaat ja maanomistajat olivat innostuneita kuvauksista. Maiseman monet muutokset herättivät keskustelua. Kuvaparit sekä videot olivat sosiaalisen median kanavissamme tykättyjä ja seurattuja. Toisintokuvauksista kiinnostui myös media. Maaseudun Tulevaisuus teki tuloksista kesäsarjan vuonna 2021. Koti ja maaseutu -lehti toteutti kuvapareista ja alueiden maisemien hoitajista artikkelisarjaa kolmen vuoden ajan. Artikkeleita julkaistiin myös paikallislehdissä ja ympäristöalan julkaisuissa. Kuvaukset saivat julkisuutta myös Saksassa.

Hankkeen toteutuksesta vastasi MKN Keskus. Valokuvaukset toteutti valokuvaaja, TaM Martina Motzbäuchel. Kuvaushankkeet rahoitti ympäristöministeriö.

Tuomarikylän kartano
Tuomarikylän kartano, Kari Hakli 1970, Helsingin kaupunginmuseo  

Seuraa meitä: www.maajakotitalousnaiset.fi/maisemanmuutos

FB: Kylään maisemaan
#maisemanmuutos #arvokkaat_maisema_alueet

Lisätietoa:
Leena Lahdenvesi-Korhonen
maiseman- ja luonnonhoidon kehitysjohtaja
MKN maisemapalvelut, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry