Maaseutuyritysten kasvun portaat – suunnittelulla ja yhteistyöllä kannattavuutta

MKN Länsi-Suomi

Hankkeen tavoitteena on auttaa maaseutuyrityksiä parantamaan kannattavuuttaan ja kehittämään kilpailukykyään. Hankkeessa autetaan yrityksiä kasvun ja muutoksen haasteissa, toimitaan yrittäjän tukena muuttuneessa markkinatilanteessa ja edistetään yritysten välistä yhteistyötä toisten yritysten ja asiantuntijoiden välillä.

Kasvun portaat paakuva
Lippu ja lause suomi
Ely keskus logo

SINULLA IDEA - MEILLÄ TYÖKALUT

ProAgria Länsi-Suomi on maaseutualueiden yrittäjiä palveleva asiantuntijajärjestö. Tuemme maaseudun kilpailukykyä, elinvoimaisuutta ja hyvinvointia sekä tarjoamme monipuolisia palveluja maaseutuyrityksille.

Saat apua idean kehittelyyn, sparrausta liiketoimintasuunnitelman tekoon sekä vinkkejä kustannusarvion laadintaan.

Investointia suunniteltaessa ProAgrian yritysasiantuntijat etsivät yhdessä yrittäjien kanssa parhaan mahdollisen rahoituksen eri rahoitusinstrumenteista. He auttavat sähköisten palveluiden käyttöönotossa.

MAASEUTUYRITYSTEN KASVUN PORTAAT – YHTEISTYÖLLÄ KANNATTAVUUTTA -HANKE

Tavoitteena on auttaa maaseutuyrityksiä parantamaan kannattavuuttaan ja kehittämään kilpailukykyään ja sopeuttamaan toimintaansa Covid-19 pandemian muuttamassa toimintaympäristössä.

Hankkeessa autetaan yrityksiä kasvun ja muutoksen haasteissa, toimitaan yrittäjän tukena muuttuneessa markkinatilanteessa ja edistetään yritysten välistä yhteistyötä toisten yritysten ja asiantuntijoiden välillä.

Tasapuoliset neuvontapalvelut ovat helposti saavutettavissa koko maakunnan alueella. Asiantuntijat ovat ajan tasalla tarjolla olevista tuista ja pyrkivät etsimään niistä yrittäjälle parhaan mahdollisen tuen.

Muuttuneessa tilanteessa yrittäjät joutuvat entistä enemmän pohtimaan yrityksensä suuntaa ja muuttuvia markkinoita. Pienryhmän on havaittu toimivan hyvin tässä tilanteessa. Parhaimmillaan ryhmistä saa tuen lisäksi uutta näkökulmaa ja yhteistyömahdollisuuksia.

Hankkeen asiantuntijat pohtivat yrittäjien kanssa miten toiminnan riskejä voidaan minimoida tulevaisuudessa, miten siihen pystyttäisiin varautumaan ja tuetaan muutosjohtamista.

Palvelut

Palvelut

ProAgrian maksuton yritysneuvonta on tarkoitettu kaikille pienyrittäjille Satakunnan maaseutualueilla. Toimintaansa monipuolistavat maatilat, yksittäiset elinkeinonharjoittajat ja pienet osakeyhtiöt maaseudulla ovat kaikki asiakkaitamme. Maaseutualuetta on EU:n kartalla lähes koko Satakunta aivan Porin ja Rauman ydinkeskustaa lukuunottamatta.

ProAgrian yritysasiantuntijat antavat yrittäjälle taustatukea yritystä koskevissa suunnitelmissa. Neuvojat rohkaisevat näkemään uusia ideoita, mahdollisuuksia ja toimintatapoja. He auttavat tiedonhaussa, kertovat rahoitustukien mahdollisuuksista, arvioivat suunnitelmien toteuttamiskelpoisuutta ja riskejä. Maksutonta neuvontaa saa 8 tuntia kalenterivuodessa.

Jos sinulla on tarvetta laajemmille kehittämispalveluille, Ely-keskuksilla on tarjolla tuettuja koulutus- ja konsultointipalveluita www.yritystenkehittamispalvelut.fi.

Kumppanit

Kumppanit

ProAgria Länsi-Suomella on laaja maakunnallinen ja valtakunnallinen yhteistyöverkosto. Kun suunnittelet esim. rakentamista, investointeja tai muita kehityshankkeita yrityksessäsi, ota yhteys meihin, saat asiaan liittyvää neuvontaa ja opastusta mm. tukiehdoista ja hakuajoista. Autamme sinua tarvittaessa myös erilaisten hakemusten täyttämisessä.

SATAKUNNAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Maaseutuelinkeinojen kehittäminen on yksi Satakunnan Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus eli ELYn perustehtävistä. Maaseudun elinkeinoja kehitetään tukemalla maatilojen ja muiden maaseutuyritysten investointeja ja muita kehittämistoimia.

ELINKEINOYHTIÖT JA KUNNAT
Alueellisten kehittämisyhtiöiden tavoitteena on parantaa yritysten ja yhteisöjen toimintaedellytyksiä sekä edistää elinkeinoelämän ja kuntien välistä yhteistyötä omilla alueillaan. ProAgria on kaikkien Satakunnan alueella toimivien elinkeinoyhtiöiden ja kuntien yhteistyökumppani: meidän tehtävämme on tarjota nimenomaan alueen maaseutuyrityksille tarkoitettua ohjausta ja neuvontaa.

PORIN SEUDUN KUNNAT
Huittinen, Lavia, Nakkila, Luvia ja Merikarvia

Prizztech Oy

Pori, Harjavalta, Kokemäki, Pomarkku ja Ulvila.

POHJOIS-SATAKUNTA

Honkajoki, Kankaanpää, Jämijärvi, Karvia ja Siikainen

RAUMAN SEUDUN KUNNAT
Rauma, Eura, Eurajoki, Säkylä, Kiukainen, Lappi, Köyliö

LEADER-RYHMÄT
Leader on toimintaa neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi. Satakunnan alueella on viisi Leader-ryhmää, jotka kukin rahoittavat monenlaisia maaseudun hyvinvointia edistäviä hankkeita omilla alueillaan. Toimintaryhmien rahoitusta jaetaan hakemusten perusteella. ProAgria auttaa sinua arvioimaan suunnitelmiesi toteuttamiskelpoisuutta ja neuvoo halutessasi myös varsinaisten hankehakemusten laatimisessa.

SATAKUNNAN YRITTÄJÄT
Satakunnan Yrittäjät ry parantaa yrittäjien toimintaedellytyksiä ja luo yrittäjämyönteistä ilmapiiriä koko maakuntaan. Tavoitteena on myös nostaa edunvalvonnan ja yhteiskuntavaikuttamisen tasoa.

Tuet

Tuet

Uuden Manner-Suomen maaseutuohjelman käytännön toimenpiteet ovat käynnistyneet. Yrityshankkeita kannattaa nyt lähteä aktivoimaan, valmistelemaan ja toteuttamaan. ProAgrian sekä Maa- ja kotitalousnaisten yritysasiantuntijat auttavat ja ohjaavat tarvittavien suunnitelmien ja itse tukihakemusten laatimisessa sekä tarjoavat monipuolisen osaamisen kehittämistoimenpiteiden toteutukseen yrityksessä. Kaikissa tukimuodoissa hakemukseen tarvitaan ajantasainen liiketoimintasuunnitelma sekä tuen käyttöä tarkentava toimenpidesuunnitelma. ProAgrian asiantuntijat tekevät myös investointien taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset selvittävät toteutettavuustutkimukset.