Lapin vieraskasvit tunnetuksi ja haltuun -hanke

MKN Lappi

Maisemahankkeet

Lapin kylien ja maaseutumaiseman kulttuuri‐ ja luonnonperinnön ennallistaminen ja kohentaminen haitallisia vieraslajeja torjumalla.

Lupiini on yksi Lapin haitallisimmista vieraslajeista.

Lapin kylien maaseutumaiseman säilyttämistä ja suojelua haitallisia vieraskasveja torjumalla

Taustaa: Vieraslajeilla tarkoitetaan alueen ympäristöön kuulumattomia lajeja, jotka ovat ihmisen myötävaikutuksesta levinneet uusiin elinympäristöihin ja runsastuneet sopeutuessaan alueen kasvu- ja elinoloihin. Vieraskasvilajit valtaavat elintilaa luontaisilta kasvilajeilta ja levitessään ne heikentävät ja uhkaavat luonnon monimuotoisuutta. Vieraskasvit alentavat kiinteistöjen arvoja, heikentävät virkistysalueiden käyttöä ja aiheuttavat tuotantotappioita. Vieraskasvien leviämisellä voi olla myös terveydellisiä, sosiaalisia, taloudellisia ja ekologisia haittavaikutuksia. Ilmaston lämmetessä vieraskasvit leviävät yhä pohjoisemmas. Viime vuosina vieraskasvien leviämisestä on tehty havaintoja eri puolilla Lappia, ja hälyttäviä esiintymiä on havaittu jo Rovaniemen korkeudella. Haitallisimmat vieraskasvit Lapissa ovat lupiini, jättipalsami, etelänruttojuuri, jättiputki ja kurtturuusu. Jokaisella lappilaisella on vastuu oman asuinympäristönsä suojelemisesta, vastuu vieraslajeista kuuluu siis meille kaikille! Vieraslajien leviämisen ehkäisemisessä asukkaat ja julkiset toimijat ovat tämän päivän vastuunkantajia.

Hanketiedot:
Aikataulu: 1.1.2020 - 31.12.2021
Kohdealue: Lappi
Hallinnoija: Lapin Maa- ja kotitalousnaiset ry
Rahoittaja: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020, 7.6 kulttuuri ja luonnon perintö.

Lapin vieraskasvit tunnetuksi ja haltuun -hankkeessa edistettiin alueen kylien maaseutumaiseman säilymistä ja suojelua. Hankkeen tavoitteena oli ennallistaa ja kohentaa Lapin kylien ja maaseutumaiseman kulttuuri‐ ja luonnonperintöä torjumalla luonnolle haitallisten vieraslajien leviäminen maisemaan. Hankkeella kehitettiin kylien ja niiden maaseutumaiseman luonnonarvoiltaan merkittävien alueiden kulttuuri‐ ja luonnonperinnön säilyttämistä ja ennallistamista toteuttamalla vieraslajien torjuntaa yhdessä ja yhteistyössä kuntien, kylien asukkaiden ja alueen oppilaitosten kanssa. Hanke tarjosi apuja ja neuvoja mm. vieraskasvien tunnistukseen, torjuntasuunnitelmiin, torjuntatalkoisiin, vieraskasvijätteen oikeaoppiseen hävittämiseen sekä tiedottamiseen. Hanke pyrki tavoittamaan mahdollisimman suuren määrän lappilaisia, mutta erityisesti maaseutualueiden asukkaita ja maaseutualueilla toimivia yhdistyksiä, yritysiä ja organisaatioita.

Hankkeen aikana saatiin kuudelle paikkakunnalle vieraskasvijäteastiat. Niiden sijainnit ja tarkemmat osoitteet päivittyvät vuosittain tänne.

Tässä video, joka on kuvattu hankkeessa. Alta löydät hankkeessa koottua infomateriaalia, jota saa mieluusti hyödyntää ja tulostaa esimerkiksi esitteinä. Alla myös hankkeen loppuraportti.
Kuvassa hankkeen toteutuminen numeroina
Lisätietoja vieraslajeista:

Lisätietoja hankkeesta ja vieraslajitoiminnasta Maa- ja kotitalousnaisten puheenjohtajalta:  Jonna Kokko, rovaniemenkotitalousnaiset(a)gmail.com