Lähikalan saatavuuden kehittämishanke Etelä-Pohjanmaan järvialueilla

MKN Etelä-Pohjanmaa

Lähikalan saatavuuden kehittämishankkeen tavoitteena on edistää eteläpohjalaisen lähikalan saatavuutta ja käyttöä. Näin kala-alan yrittäjien liiketoimintamahdollisuudet kehittyvät ja lähikalan kuluttamisen monipuoliset hyödyt tulevat esiin. Hankkeen työn pohjaksi tehdään selvityksiä kalastajien, myyntikanavien, kuluttajien sekä ammattikeittiöiden näkemyksistä ja toiveista lähikalan saatavuuden kehittämiseen liittyen. Hankkeessa toteutetaan työpajoja, opintomatkoja ja erilaisia kalankäsittelyyn opastavia tilaisuuksia lähikalan käytön ja saatavuuden edistämiseksi. Hanketoimien ansiosta yhä useampia kuluttaja huomioi lähikalan, osaa hankkia lähikalaa sekä käsitellä sitä ruoaksi.

Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat alueen 1. ja 2. ryhmän ammattikalastajat ja kalan kuluttajat, sekä muut kala-alan toimijat. Hankkeen toteutusalueena on Kuha-Suomen kalaleaderin Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevat kunnat.

Hanketta toteuttavat yhteistyössä ProAgria Etelä-Pohjanmaa/Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset ja Etelä-Pohjanmaan kalatalouskeskus.

Hanketta rahoittaa Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahasto EMKVR/Kuha-Suomen Kalaleader.

Logot