KOTO-hanke - Keski-Suomen Maaseudun KOronasta TOipuminen

Vihanneslaatikko depositphotos 21908997 original pien

KOTO-hanke

KOTO-hanke eli Keski-Suomen Maaseudun KOronasta TOipuminen -hanke, tukee maaseutuyrittäjiä ja maatilaliitännäisen yritystoiminnan kehittämistä. Koronaepidemiasta aiheutuvista talousvaikeuksista kärsivät yritykset voivat myös saada asiantuntija-apua väliaikaisen tuen hakemiseen.

Keski-Suomen Liiton myöntämän hankerahoituksen (Keski-Suomen kehittämisrahasto) ja Keski-Suomen maataloussäätiön avustuksen turvin asiantuntijapalvelua voidaan tarjota asiakkaalle maksutta maksimissaan yhden päivän verran.

Hankkeessa järjestetään myös useita eri teemaisia webinaareja, jotka ovat kaikille avoimia ja ilmaisia. Webinaarien tallenteet löytyvät täältä. Webinaarien esitysdiat löytyvät tämän sivun alalaidasta.

Väliaikaisen tuen hakeminen

Toukokuusta lähtien esim. erikoistuneet maatilat (alkutuotanto), maatilakytkentäiset yritykset sekä maataloustuotteita jalostavat ja myyvät yritykset ovat voineet hakea väliaikaista tukea koronaviruspandemiasta johtuviin talousvaikeuksiin.

Tuki kohdennetaan sellaisille yrityksille, joille on tullut tulonmenetyksiä koronapandemian vuoksi. Tuki myönnetään avustuksena, joka perustuu yrityksen esittämiin välttämättömiin rahamenoihin. Maatilakytkentäisellä yritystoiminnalla ei ole toimialarajoitusta metsä- ja kalataloutta lukuun ottamatta.

Tulonmenetykset osoitetaan esim. kirjanpidon kautta. Kustannuksissa voi ilmoittaa sekä toteutuneita että tulevia kustannuksia. Kustannukset ovat hyväksyttäviä enintään kuuden kuukauden pituiselta ajanjaksolta, joka on alkanut aikaisintaan 16.3.2020.

Maatilakytkentäisille yrityksille ja yrityksille, jotka jalostavat ja myyvät maataloustuotteita, tukea voi hakea kesäkuulle 2021 saakka. Voit saada tukea 2 000 - 80 000 €. Voit saada tukea korkeintaan 80 prosenttia esittämistäsi menoista. Hakuaika alkaa 31.12.2020 (Valtioneuvoston asetus 17.12.2020). Lue lisää https://mmm.fi/-/maaseudun-yritysten-valiaikaista-tukea-jatketaan-kesakuulle-tuen-ylaraja-nousee-80-000-euroon

Alkutuotannon väliaikaista tukea voi hakea nyt uusilla ehdoilla

Alkutuotannon yritykset voivat hakea väliaikaista tukea koronapandemian aiheuttamiin talousvaikeuksiin uusilla ehdoilla 4.11.2020 alkaen. Uusien ehtojen mukaan tukea voi saada 2000–80 000 euroa ja tukea voidaan myöntää myös kuluihin, jotka syntyvät tuotantoeläinten terveyden ja yritystoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi välttämättömien rehujen hankinnasta. Alkutuotannon väliaikaista tukea voi hakea 30.6.2021 saakka.

Maatalouden alkutuotannon tuki on tarkoitettu alkutuotannon alalla toimiville, koronapandemiasta suoraan kärsineille yrityksille. Tällaisia ovat esimerkiksi sellaiset erikoistuneet maatilat, porotilat ja puutarhatilat, jotka myyvät tuotteitaan suoraan ravintoloille tai muille ostajille ja joiden tuotteiden menekki on pysähtynyt tai oleellisesti heikentynyt pandemian vuoksi.

Aikaisemmin alkutuotannon väliaikaista tukea saanut yrittäjä voi hakea tukea uudelleen, jos kustannuksia oli enemmän kuin tuen enimmäismäärään tarvittiin. Samoin tukea voi hakea uudelleen, jos hakijalla on rehukustannuksia, joita ei aikaisemmin hyväksytty tuen piiriin.
Tukea voi hakea uudelleen myös siinä tapauksessa, että aiempi hakemus on hylätty sen takia, että kustannukset eivät ole riittäneet tuen vähimmäismäärään.

Jos yrittäjä on jo saanut tukea, hän voi hakea tukea tukijakson päättymisen jälkeen alkavalle toiselle, enintään 6 kuukauden pituiselle jaksolle. Täydentävästä tuesta ja uudesta jaksosta on kummastakin tehtävä oma hakemuksensa. Vaikka yrittäjä hakisi tukea useammalla hakemuksella, yksi yrittäjä voi saada yhteensä korkeintaan 80 000 euron tuen.

Lisätietoja väliaikaisesta tuesta Ruokaviraston sivuilta

KOTO-hankkeen tiedot:

Hankehallinnoija: ProAgria Keski-Suomi ja Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset.

Hankeaika: 1.5.2020 - 30.4.2021.

Kokonaisrahoitus: 33 500 €

ProAgria Keski-Suomen asiantuntijat ovat palveluksessasi. Ota yhteyttä!

Eeva-Liisa Kivimäki, 040 576 8740, eeva-liisa.kivimaki@maajakotitalousnaiset.fi, hankevastaava

Mirja Pummila, 0400 932 054, mirja.pummila@maajakotitalousnaiset.fi

Hannu Laitinen, 0400 321 907, hannu.laitinen@proagria.fi

Webinaaritallenteet:

Tietoa maaseudun yritysten ja alkutuonnon koronatuista -webinaari 6.10.2020

Yritetään yhdessä - yrittäjäpariskunnan - ja perheen jaksaminen poikkeusaikana -webinaari 27.10.2020

Onnistunutta yritystoimintaa korona-aikana 3.11.2020

Lähiruoan myyntikanavia -webinaari 10.11.2020

Varautuminen poikkeusaikana - onko lakiasiasi kunnossa? -webinaari 11.11.2020

Miksi verkkokauppa – Kenelle, mitä, miten? 11.11.2020

Maatilan sukupolvenvaihdos -info 3.12.2020

Maatalouden investoinnit -info 11.11.2020