Kestävä RuokaHäme

MKN Etelä-Suomi

Ruokahankkeet

Kestävä kehitys ja vastuullisuus elintarvikealan paikallisessa kehittämisessä

Kuva: Jarkko Viitasaari

Ihmisten ja ympäristön kannalta terveellinen elintarvikejärjestelmä on Euroopan vihreän kehityksen ohjelman keskiössä. Kestävä RuokaHäme -hanke nostaa kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teemat alan paikalliseen kehittämiseen. Toiminnalla aktivoidaan kanta- ja päijäthämäläisiä ruokasektorin toimijoita kestävään ruokatuotantoon ja erityisesti siitä viestimiseen. Myös kehittämistyöhön vaikuttavat sidosryhmät halutaan mukaan toimintaan.

Tavoitteena on lisätä Kanta- ja Päijät-Hämeen elintarvikealan mikro- ja pk-yritysten tietoisuutta kestävän kehityksen ja vastuullisuuden periaatteista, tuottaa uutta osaamista sekä auttaa verkostojen löytämisessä ja tarvittavien kehittämistoimenpiteiden käynnistämisessä.

Hankkeessa on kuusi ennalta valittua ajankohtaista teemaa, joihin yritykset voivat osallistua. Teemat ovat vastuullisuusviestintä, hiilijalanjälki, Sustainable Häme food (kansainvälisyysosaaminen), ruokamaakuntaidentiteetti, luomu- ja terveelliset elintarvikkeet.

Teemoista järjestetään aktivoivia työpajoja, tietoiskuja, pieniä kokeiluja, asiantuntijaluentoja sekä yritysvierailuja. Teemaryhmissä avataan asioiden merkitystä yritystoiminnassa sekä autetaan verkostojen löytämisessä ja omien kehittämistoimenpiteiden käynnistämisessä.

Hankkeella on lähtökohtaisesti tavoite saada tutkimustieto siirtymään yrityksiin ja sitä kautta vaikuttaa vahvasti kestävän ruokatuotannon vahvistumiseen Kanta- ja Päijät-Hämeessä tulevaisuudessa. Hanke aktivoi yrityksiä kehittämään omaa toimintaansa ja pyrkii synnyttämään osaltaan uutta kestävää liiketoimintaa mm. yritysryhmähankkeiden synnyttämisen kautta. Yksi keskeinen tulos onkin uusien toimijaverkostojen synnyttäminen ja kehittämistoimintoihin aktivoiminen.

Yhteistyössä toimiminen, yritysten tarinat ja oman toiminnan esille tuominen vahvistavat hämäläistä ruokakulttuuria ja luovat ruokamaakuntaidentiteettiä. Samalla jatketaan Taste of Häme tarinoiden jatkuvuutta hankkeen jälkeenkin.

Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014-2020 (siirtymäkausi 2021 – 2022) ja sitä rahoittaa Hämeen ELY-keskus (100%). Hanketoteuttajat ovat HAMK Bio ja ProAgria Etelä-Suomi ry. Hankeaika on 1.1.2022 – 31.12.2023.

Hankkeen toiminnasta löydät tarkempaa tietoa täältä Kestävä RuokaHäme.
Ajankohtaiset tapahtumat löydät täältä.

Yhteystiedot:
Sanna Lento
Projektipäällikkö, HAMK Bio
Puh. +358 40 509 6443
Sanna.Lento@hamk.fi

Tuula Repo
Kehityspäällikkö, ProAgria Etelä-Suomi ry
Puh. +358 40 588 0958
Tuula.Repo@proagria.fi

Hankkeen tapahtumat

Herkkujen Häme Hämeenlinnassa 4.9.2024 klo 15-19

Lue lisää täältä.

Hankkeen tilaisuuksien materiaalit

Lisäämme tälle sivulle ProAgria Etelä-Suomen/Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten järjestäminen tilaisuuksien materiaalit

Webinaarisarja elintarvikesäädösten vaatimuksista kevät 2024

Päivi Matilainen, ProAgria Etelä-Suomi/Maa- ja kotitalousnaiset

Elintarvikekontaktimateriaalit

Ravitsemus- ja terveysväitteet

Ympäristövastuullinen elintarvikejätteiden käsittely ja niitä koskevat jätevelvoitteet

PERUNA – Loistava raaka-aine, monipuolinen ja ravitseva osa ilmastoystävällistä ruokavaliota!
Hämeenlinna 22.2.2023

Peruna ravitsemuksessa ja osana monipuolista ruokavaliota, Satu Nokkonen, Kestävä RuokaHäme -
hanke, ProAgria Etelä-Suomi ry

Miten avomaan puutarhatuotannon kestävyyttä voidaan edistää ja miten osataan vastata
yhteiskunnan ja kuluttajien vaatimuksiin paremmin?
Emma Kaakko, Kasviksia ilmastoystävällisesti
Suomesta -hanke, Puutarhaliitto ry / Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry

Voisiko EU:n nimisuojajärjestelmä tukea laadukkaan perunan myyntiä? Lopen Peruna -
nimisuojahakemusluonnoksen esittely
, Marjo Särkkä, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti