Innostu ja hyödy kulttuuriympäristöstä

MKN Itä-Suomi

Maisemahankkeet

Ihku

Hankkeessa tarjotaan asukkaille ja maanomistajille tietoa kulttuuriympäristöihin ja - maisemiin, rakennusperintöön sekä aineettomaan kulttuuriperintöön maalla ja vesillä liittyvistä arvoista.

Herätetään innostusta aiheeseen, luodaan kylille yhteishenkeä ja kannustetaan vastuun ottamiseen kulttuuriympäristön hoidosta.

Opastetaan arvojen hyödyntämiseen - osana yritystoimintaa - ja tuodaan esille hoitomenetelmiä sekä mm. miten toimiin saadaan rahoitusta.
Hanke ylläpitää ja lisää luonnon monimuotoisuutta, vahvistaa kylien viihtyisyyttä ja luo edellytyksiä elinkeinopohjan laajentamiselle. Toimintamallina on tarpeiden tunnistaminen, suunnittelu ja käytännön toimenpiteet.

Potentiaalisia teemoja voi liittyä esim. kylätalojen ja seurantalojen ympäristöihin, tai ekomuseotoiminnan edistämiseen.

Käytännön toimenpiteinä järjestetään infowebinaareja -tilaisuuksia, toteutetaan kaksi kulttuuriympäristöretkeä, viedään toimenpiteitä käytäntöön mm. talkoiden ja muiden toteutusten muodossa, laaditaan hoito-, kunnostus- ja tuotteistamissuunnitelmia, joista pienimuotoiset viedään hankkeen aikana käytäntöön ja osalle haetaan rahoitusta muista lähteistä.

Tiedon leviämiseksi ja jotta tietoa on hyödynnettävissä myös hankkeen jälkeen, toteutetaan pienimuotoisia julkaisuja (esim. verkkojulkaisut, videot). Hankkeen kaikkia kohteita ei ole rajattu etukäteen, vaan mukaan jo ilmoittautuneen kuuden alueen lisäksi voidaan infowebinaarien jälkeen ottaa muitakin kohteita, joiden kanssa tarkempia toimintoja suunnitellaan ja toteutetaan. 

Hanke toteutetaan laajalla sidosryhmä- ja asiantuntijatyöllä (verkottuminen). Tietoa aiheesta tarvitaan laajasti, ja kohderyhmänä ovat kaikki maaseudun toimijat Kalakukko Leaderin alueella, mutta erityisesti aiheesta kiinnostuneet yrittäjät ja yhdistykset.

Hanke toteutetaan 1.7.2021 - 30.6.2024 ja sitä hallinnoi Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ProAgria Itä-Suomi ry:ssä.

Kukka Koskinen
Hankekoordinaattori
p. 0400 571643
kukka.koskinen@maajakotitalousnaiset.fi