Eloa ja iloa kylille

MKN Keski-Suomi

Hankkeen avulla toteutetaan kylillä erilaisia yhteisen tekemisen paikkoja, esim. maisemanhoito- ja perinnetalkoita, maisemakävelyitä, kunnostetaan luonto- ja retkeilykohteita, torjutaan vieraslajeja, sekä järjestetään yhteisiä tapahtumia.

Niittykukkia pellon reunalla, takana viljapeltoa ja metsää

Hankkeen toimintaan innostetaan mukaan asukkaita, kyläyhdistyksiä, järjestöjä, kouluja ja seurakuntia luoden samalla erilaisia yhteistyöverkostoja. Toiminnan kautta myös nuoret oppivat taitoja sekä perinteisestä kylätoiminnasta että talkoiden käytännöistä. Hyödynnetään nuorten osaamista sosiaalisen median ja muiden digitaalisten kanavien käytössä talkoiden markkinoinnissa ja tiedottamisessa. Lisäämällä kylien nähtävyyksien, historiallisten paikkojen tai luontoreittien saavutettavuutta edistetään samalla maisemanhoitoa ja matkailua alueilla.

Hankkeen tavoitteena on

  • edistää yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta kylissä
  • aktivoida nuoria kylätoimintaan ja talkootyöhön
  • yhdistää perinteiset ja uudet asenteet
  • luoda yhteisiä tekemisen paikkoja ja verkostoja
  • kehittää ja kunnostaa luontokohteita sekä torjua vieraslajeja
  • edistää kestävää matkailua lisäämällä luontokohteiden saavutettavuutta
  • luodaan ilmapiiri, jossa kaikki ikäryhmät tuntevat olevansa tärkeitä ja arvostettuja kylän kehittämisessä ja jossa kaikki, myös kesäasukkaat, voivat osallistua omalla tavallaan ja omien kykyjensä mukaan


Hankkeen toteuttaja: Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset/ProAgria Keski-Suomi ry

Toteutusalue: Vesuri Leader-ryhmän alueella, suunnattu kaikille kiinnostuneille

Toiminta-aika: 1.3.2024-31.12.2025

Rahoitus: Vesuri Leader-ryhmä EU:n maaseuturahastosta

Lisätiedot:

Mirja Pummila

mirja.pummila@maajakotitalousnaiset.fi

puh. 0400 932 054

Leader logo rgb Vesuri ryhma pieni koko
FI Euroopan unionin osarahoittama PANTONE pienennetty