Digitaaliset välineet käyttöön ravinnekierrätyksen edistämiseksi maatiloilla (DigiRaki)

Ratkaisuja kierrätysravinteiden käytön edistämiseksi maatiloilla ja työkalu ravinnekierrätyksen toimenpiteiden vaihtoehtojen tarkasteluun.

Digiravinteetpeltoonhankeartikkeli

Hankkeessa haetaan ratkaisuja kierrätysravinteiden käytön edistämiseksi maatiloilla. Tavoitteena on päästä kierrätysravinteiden käytössä saman tyyppiseen helppokäyttöisyyteen kuin epäorgaanisilla ravinteilla. Hallituksen kärkihanke -logo

Tämä tarkoittaa kierrätysravinnetuotteiden saatavuuden ja ravinnepitoisuuksien tuntemista mahdollisimman tarkkaan viljelyn suunnitteluvaiheessa, jotta ne voidaan ottaa järkevästi mukaan jo suunnittelun varhaisessa vaiheessa, kierrätysravinteiden saatavuuden ja logistiikan ratkaisujen kehittämistä niin, että ravinteet ovat oikeaan aikaan tiloilla käytettävissä sekä kierrätysravinteiden ja epäorgaanisten ravinteiden yhteiskäytön suunnittelua ja optimointia niin, että saavutetaan paras mahdollinen tulos tavoiteltavan sadon määrän ja laadun tuottamiseksi.

Hankkeessa kehitetään ensisijaisesti asiantuntijoiden käyttöön tarkoitettu helppokäyttöinen työkalu ravinnekierrätyksen toimenpiteiden vaihtoehtojen tarkasteluun Neuvo 2020 -palveluiden yhteydessä. Ravinnekierrätyksen uusista vaihtoehdoista jaetaan tietoa Agronetin keskustelukanavalla käynnistettävien keskusteluiden avulla. Keskusteluiden kautta saadaan samalla tietoa viljelijöiden asenteista, tietotasosta, kierrätysravinteiden pullonkauloista sekä hyvistä käytännöistä.

Hankkeen päätoteuttaja on ProAgria Keskusten Liitto. Hanke on suunniteltu toteutettavaksi 15.9.2018 -30.11.2020. Hankkeen jatkoaika päättyi 30.4.2021.

Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta 100 000 eurolla Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta. Hanke toteuttaa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön –kärkihanketta.