BIOSIVU – öljyhampun sivuvirroista tuotteita vähähiiliseen rakentamiseen

MKN Etelä-Savo

Maatiloilla voidaan tulevaisuudessa viljellä rakennustuotteiden raaka-aineita. BIOSIVU-hankkeessa kehitetään öljyhampun korresta uusia rakennuslevyjä.

Biosivu netti kuva jyrki leppala
Öljuhampun korjuu käynnissä pellolla

Maataloustuotannon sivuvirrat sisältävät hyödyntämätöntä potentiaalia, joiden käyttöä kehittämällä voidaan edistää maatalouden kierotaloutta sekä materiaali- ja resurssitehokkuutta. Sivuvirtojen hyödyntäminen on mahdollista olemassa olevien resurssien uudenlaisella soveltamisella.

Hankkeessa kehitetään ratkaisuja, joilla voidaan tehostaa öljyhampun viljelyn ja tuotannon resurssi- ja materiaalitehokkuutta sekä kestävyyttä ilmaston ja talouden kannalta.

Öljyhampun viljely sitoo jopa 8–15 tonnia hiilidioksidia viljelyhehtaaria kohti, mikä vastaa nuoren metsän sitomaa määrää, mutta sen kasvu kestää vain viisi kuukautta. Siemenestä saatavan öljyn lisäksi, öljyhampun viljely tuottaa myös runsaasti kasvin varsi- ja lehtikasvustoa, jota ei tällä hetkellä aktiivisesti hyödynnetä.

Hankkeen tavoitteena on löytää suomalaiseen maatalousympäristöön soveltuvat ratkaisut, joilla öljyhampusta voidaan valmistaa teknisesti toimivia rakennuslevyjä. Sen lisäksi että öljyhampun viljelijä voi hyötyä korsijakeelle syntyvästä positiivisesta arvosta, voidaan öljyhampun sivuvirralla myös kehittää rakentamisen hiilitasetta.

BIOSIVU-innovaatioryhmään osallistuvat yritykset: Transfarm Oy, Hemka Oy, Suomen Hampputuotteet Oy, Kivelä Group Oy, Puutaito Oy, Saimaan seudun erikoisrakentajat Oy.

Hankkeen kesto: 1.1.2023-31.12.2024
Toteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy, Tampereen yliopisto sekä ProAgria Etelä-Savo.
Rahoitus: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Hämeen ELY-keskus.

Yhteyshenkilöt:
Pekka Häkkinen, ProAgria Etelä-Savo, p. 0400 381 432, pekka.hakkinen@proagria.fi
Niina Saastamoinen, ProAgria Etelä-Savo, p. 040 735 9912, niina.saastamoinen@proagria.fi
Matti Kilpiäinen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, p. 050 341 7679, matti.kilpiainen@xamk.fi

Euroopan maaseuturahaston ja Ely-keskuksen logot
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun logo
Tampereen yliopiston logo
ProAgria Etelä-Savon logo