Bambua pandalle

MKN Etelä-Pohjanmaa

Hankkeessa oli tavoitteena löytää Suomen ilmastoon soveltuvat sekä pandalle maistuvat bambulajit.

Bampu pandalle tunnuskuva netti

Hankkeessa selvitettiin käytännön koeviljelmin bambulajien viljelymahdollisuuksia Kuusiokuntien alueella. Pyrkimyksenä oli bambuviljelyn käynnistäminen pelto- (metsä-)sekä kasvihuone-, kasvutunneli-/kausihuone- ja ruukkukasvi(sisä)-viljelyn mittakaavassa.
Hankkeen toteutuksesta vastasivat yhteistyössä ProAgria Etelä-Pohjanmaa ja Ähtäri Zoo.
Bambua pandalle oli Kuusiokuntien kehittämisyhdistyksen rahoittama hanke.
MATERIAALIT:
Pandalle kotimaista bambua? Jari Luokkakallio, ProAgria Etelä-Pohjanmaa