Bambua pandalle -hanke

ProAgria Keskusten Liitto

HANKE ON PÄÄTTYNYT 31.12.2019

Bampu pandalle tunnuskuva netti
Bambua pandalle –hankkeessa on tavoitteena löytää Suomen ilmastoon soveltuvat sekä pandalle maistuvat bambulajit.
Hankkeessa selvitetään käytännön koeviljelmin bambulajien viljelymahdollisuuksia Kuusiokuntien alueella. Pyrkimyksenä on bambuviljelyn käynnistäminen pelto- (metsä-)sekä kasvihuone-, kasvutunneli-/kausihuone- ja ruukkukasvi(sisä)-viljelyn mittakaavassa.
Hankkeen toteutuksesta vastaavat yhteistyössä ProAgria Etelä-Pohjanmaa ja Ähtäri Zoo.
Bambua pandalle on Kuusiokuntien kehittämisyhdistyksen rahoittama hanke, jonka toteutusaika on 1.1.2016- 31.12.2019
MATERIAALIT:
Pandalle kotimaista bambua? Jari Luokkakallio, ProAgria Etelä-Pohjanmaa