#luonnonlaidun #luonnonlaidunpäivä

3 min lukuaika

Maisema mielessä

Luonnonlaidunpäivä avasi luonnonlaidunkohteita yleisölle kesäkuisena lauantaina

(Kuva: Mari Lakela)
(Kuva: Mari Lakela)

Valtakunnallinen luonnonlaidunpäivä

18.6.2022 järjestettiin ensimmäinen valtakunnallinen luonnonlaidunpäivä. Tätä päivää oli todella mukavaa ja mielenkiintoista olla järjestämässä yhteistyössä Metsähallituksen, Luonnonlaidunlihan tuottajien, WWF Suomen, Luonnon- ja riistanhoitosäätiön, Maa- ja kotitalousnaisten ja ProAgrian kanssa. Päivän tunnelmiin on vielä mukava palata ja kiittää ennen kaikkea niitä suomalaisia eläintiloja, jotka avasivat laitumensa suurelle yleisölle. Juhlinnan kohteena oli muutama prosentti Suomen lehmistä, lampaista ja muista laiduneläimistä, jotka laiduntavat arvokkaita perinnebiotooppeja. Näillä laidunnetuilla kohteilla esiintyy neljännes kaikista Suomen uhanalaisista lajeista. Hoidon avulla uhanalaisten kasvien lisäksi myös tutummat niittylajit pysyvät elinvoimaisina.

Minä vietin luonnonlaidunpäivää Muhoksella Liimanninkosken lehtojensuojelualueella olevalla perinnebiotoopilla. Läheisen Karho-ojan karjatilan lampaat hoitavat luontopolun varressa olevaa rinneniittyä. Karjatilan charolais-rotuiset naudat hoitavat myös useita merenrantalaidunkohteita Oulun seudulla. Päivän aikana tilan toimintaan ja luonnonlaidunkohteeseen kävi tutustumassa lähes 70 henkeä. Päivän päätteeksi kävin ostamassa tilakeskuksessa sijaitsevasta lihapuodista naudan paistikuutioita, eli sitä luonnonlaidunlihaa Perämeren rantalaitumilta. Tilalla raakakypsytetty liha valmistui seuraavana päivänä herkulliseksi kastikkeeksi.

Kalan maistatusta Liimanninkoskella
Muhoksen Liimanninkosken luonnonlaidunpäivänä keskusteltiin myös lähellä virtaavan Muhosjoen kunnostusmahdollisuuksista. Keskustelut kävivät aktiivisena kalankäsittelynäytöksen ja paiston lomassa. (Kuva: Mari Lakela)

Oulun Maa- ja kotitalousnaiset ovat mukana toteuttamassa Luonnonvarakeskuksen hallinnoimaa Rantalaidun -hanketta. Viime keväänä pidimme Rantalaidunnuksen ABC -webinaarisarjaa jossa yhtenä teemana oli meidän ProAgria Oulun viestinnän asiantuntijan Minna-Marika Kumpulaisen viestinnän vinkit viljelijöille. Olipa silmiä avaavaa katsoa diaesitystä, johon oli koottu Pohjois-Pohjanmaan alueelta tiloja, joilla eläimet laiduntavat luonnonlaidunkohteilla, ja jotka viestivät työstään eri somekanavissa. Näitä tiloja löytyy, kun somekanavan hakukenttään kirjoittaa esimerkiksi #rantalaidun #luonnonlaidun.

Luonnonlaidunpäivän infotaulut Liimanninkoskella
Luonnonlaidunpäivän tapahtumat otettiin hyvin vastaan. Muhoksella sijaitsevan Karho-ojan karjatilan luonnonlaidunpäivän tapahtumassa yleisö pääsi tutustumaan itse tilaan, tilan väkeen, lihapuotiin ja lähellä sijaitsevaan lammaslaidunkohteeseen. Oulun Maa- ja kotitalousnaisten infopisteellä sai tietoa muun muassa merenrantalaidunten ravinnekierrosta ja luonnon monimuotoisuudesta. (Kuva: Maarit Satomaa)

Nyt onkin paras ajankohta viestiä tilasi luontoteoista. Luonnonlaidunkohteen kasvit, linnut, koppakuoriaset, perhoset ovat valmiina kuvattaviksi. Laiduneläimet nautiskelevat luonnonlaitumilla. Myös luonnonlaidunpäivän yhtenä tarkoituksena oli nostaa eläintilojen arvokasta työtä luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Aktiivisesti kertomalla oman tilan toiminnasta lisätään yleistä tietoisuutta, avataan keskustelua ja tehdään toimintaa näkyväksi. Myös yhteistyö meidän asiantuntijaorganisaatioiden kanssa on tärkeä osa tilojen viestintätyötä. Kaikkea ei tarvitse tehdä yksin kun voi toisen viestiä hyödyntäen viestiä myös omasta tekemisestään omalla näkökulmalla.

Tässä vielä lopuksi viestinnän tueksi Minna-Marikan terveiset kevään viestintäluennolta: ”Aitous toimii aina, kaiken ei tarvitse olla yhtä iloa ja pirskahtelevaa pakkopositiivisuutta, elämän kaikki sävyt saavat näkyä. Hyvä huomata silti, että pelkkää synkistelyä ei jaksa kukaan.” Luonnonlaidunpäivänäkin tilan elämässä varmasti elämän kaikki sävyt olivat läsnä, mutta pääasiassa silloin ilon pirskahtelevat pisarat.

Valon ja ilon pirskahtelua luonnonlaidunpäivänä
Valon ja ilon pisarat pirskahtelivat luonnonlaidunpäivänä ympäri Suomen. Päivälle toivotaan jatkoa tulevina vuosina. Kiitokset erityisesti tiloille ja Luonnonlaidunlihan tuottajille hienon tapahtuman ideoinnista. (Kuva: Maarit Satomaa)

Maarit Satomaa

Kirjoittaja toimii maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntijana Oulun Maa- ja Kotitalousnaisten MKN maisemapalveluissa.

Tämä teksti on osa Maa- ja kotitalousnaisten valtakunnallista Luontotekoja-kampanjaa.