Linnavuorella

2 min lukuaika

Maisema mielessä

Kiipeän silloin tällöin aamulla aikaisin korkean linnavuoren päälle. Istun paljaalle kalliolle ja odotan auringon nousevan.

Kuva: Auli Hirvonen
Kiipeän silloin tällöin aamulla aikaisin korkean linnavuoren päälle. Istun paljaalle kalliolle ja odotan auringon nousevan. Linnavuorelta maisema avautuu jokaiseen ilmansuuntaan. Noin 50 metriä ympäristöään korkeammalla ja maiseman keskipisteenä sijaitseva jylhä kalliomuodostelma tarjoaa hienon mahdollisuuden nauttia näköalasta. Linnavuoren päällä kasvaa ikiaikaisia mäntyjä, osa niistä on jo keloja. Nuo käkkärämännyt tarkkailevat ympäristöään kuin vuoren valtiaat.
Näen horisontissa korkeat Janakkalan harjujaksot, jokien kohtaamispisteen Kernaalanjärven, Tarinmaan keski-aikaisen kivikirkon, Räikälänjoen ja Hakoisten kartanon ja sen laajat peltoalueet. Olen Hakoisten linnavuoren valtakunnallisesti arvokkaassa kulttuurimaisemassa, keskellä sitä.

Menneisyyden havinaa

Alueen opasteen mukaan paikalla sijaitsi ensimmäinen Hämeen linna jo 1200-luvulla. Tämän varhaiskeskiaikaisen puolustuslinnan rakenteita on vielä havaittavissa maisemassa. Kallion päälle noustaan edelleen samaa kapeaa polkua pitkin kuin satoja vuosia sitten. Ennen vuorelle on kivuttu suojaan vihollisilta. Nyt sinne ajaa ihmisiä maiseman kauneus, elämykset ja kiinnostus historiasta. Mietin usein linnavuorella ollessani niitä kaikkia tässä paikassa auringonnousuja ihastelleita ihmisiä. Uskon, että auringonnousun maisemat ovat vielä meillekin ihan yhtä hienoja kokemuksia kuin entisaikojen ihmisille.
Maiseman muutoksen ymmärtää parhaiten tällaisissa kohteissa. 1200-luvulla Linnavuori sijaitsi läheiseen järveen pistävällä niemellä. Vedenlaskun jälkeen se jäi kuivalle maalle. Vuoren ympärillä on nykyisin laajat peltoalueet. Maisema muuttuu ja elämä sen keskellä. Mutta jotkut elementit kuten tämä linnavuori säilyvät läpi historian kertoen omaa tarinaansa.

Maiseman lumoissa

Syksyn aikana linnavuori tarjosi unenomaisia maisemia. Yhtenä sumuisena aamuna tajusin kiivenneeni sumun yläpuolelle. Toisena aamuna seisoin yksin muinaisella vuorella katsellen miten aurinko nousee tulenpalavana. Maisema antaa paikalle sen luonteenomaisen identiteetin. Hakoisten linnavuoren kulttuurimaiseman identiteetti on vahva, historiallinen, esteettinen ja kiinnostava. Maisema on täynnä historiaa ja sen ymmärtäminen syventää omaa kokemusta paikasta. Paikan henki on vallannut minut, ottanut minut osaksi maisemaa.
Kirjoittaja: Auli Hirvonen, maisema-asiantuntija Hämeestä
Tämä kirjoitus aloittaa MKN Maisemapalveluiden blogisarjan, jossa kerrotaan Suomen kauneimmista ja arvokkaimmista maisema-alueista – meidän omista maisemistamme, niin työn kuin vapaa-ajan kautta. Blogi käsittelee myös Vihervuoden 2016 teemaa Minun maisemani - maalla ja kaupungissa.

Hakoisten linnavuoren kulttuurimaisema, Janakkala, Kanta-Häme

Hakoisten – Kernaalan alue on Hämeen varsinaista ydinaluetta ja se on edustava otos Keski-Hämeen viljely- ja järviseudun luonnon- ja kulttuuripiirteistä. Hakoisten maisema on piirteiltään vaihtelevaa ja voimakkaiden geologisten pinnanmuotojen jäsentämää tasapainoista hämäläistä viljelymaisemaa. Vuoret, laaksot ja kalliojyrkänteet luovat vaikuttavan kontrastin laajoille yhtenäisille viljelyksille. Keskihämäläiseen maisemaan oleellisena liittyvää vesistöä edustavat Kernaalanjärvi, johon linnavuoren rinteet ja rantasavikot laskeutuvat, sekä kaksi viljelysten lomassa mutkittelevaa jokea. Alueen luonnonpiirteitä luonnehtivat voimakkaat geologiset muodostumat, laajat savikkotasangot sekä järvi ja mutkittelevat joet.