Laidunnus kaupunkiniityillä – luonnon hyötyjä ja elävää kulttuuriperintöä

3 min lukuaika

Maisema mielessä

Kestävästi toteutettu laidunnus tuottaa tutkitusti monia hyötyjä eri osapuolille; luonnolle, laiduneläimille sekä meille ihmisille.

Kansikuva

Kestävästi toteutettu laidunnus tuottaa tutkitusti monia hyötyjä eri osapuolille; luonnolle, laiduneläimille sekä meille ihmisille. Erityisesti luonnon saamat hyödyt ovat nousseet viime aikoina esiin perinnebiotooppien uhanalaistumisen sekä vieraslajien leviämisen myötä. Yhä useampi luonnonlaidun sijaitsee nykyisin taajamassa tai kaupunkiympäristössä.

Monimuotoisuuden lähteillä

Laidunnusta vastaavaa tapaa hoitaa maisemaa ja luontoa ei ole. Niittämällä ja raivaamalla saadaan kyllä maisemakuva säilymään melko samanlaisena, mutta silloin kokonaisuudesta jäävät puuttumaan esimerkiksi sopivasti sorkittu maaperä, lantakasat ja -kuoriaiset sekä niitä seuraava lintulajisto.

Sorkanjäljet ovat otollista maaperää siemenpankista nouseville niittykasveille. Perinnebiotoopeilla ja arvoniityillä puhutaan usein arvokkaasta kasvilajistosta, mutta alueilla elää myös harvinaista hyönteislajistoa. Ja moni hyönteislajeista on riippuvainen nimenomaan laidunnuksesta. Tällaisia lajeja ovat esimerkiksi uhanalaiset laidunsieniäinen ja laiduntadelaakanen.

Tampereen Rukkamäenpuisto on parin hehtaarin arvoniitty, jota on laidunnettu vuodesta 2013 alkaen. Laidunnuksen tuloksena alueen kasvilajisto on monipuolistunut, ja lupiini ja jättipalsami ovat kadonneet laitumelta. Kokemukset ovat olleet erittäin positiivisia, vaikka alue sijaitsee vilkkaalla paikalla kadun ja junaradan välissä. Vuosien saatossa aluetta ovat laiduntaneet sekä lampaat että naudat. Voit perehtyä alueen hoitosuunnitelmaan tästä linkistä (tampere.fi)

Laidunnus on elävää kulttuuriperintöä

Laiduneläimet tuovat kaupunkiympäristöön aivan erityistä lisäarvoa. Laiduneläinten tarkkailu on sekä kiinnostavaa että mieltä rauhoittavaa puuhaa. Kaupunkilaitumilla eläimillä on erityinen arvo myös ympäristökasvatuksen näkökulmasta. Tiedotus onkin tärkeä osa laidunnuksen toteutusta.

Tampereen Rukkamäenpuiston laidalla lapset ovat muun muassa pohtineet, että voivatko eläimet nukkua ulkona, tuleeko eläinten kylmä tai onko niillä riittävästi ruokaa. Rukkamäen laitumella on hyvät opaskyltit, ja aiheesta kerrotaan lisää kaupungin verkkosivuilla. Ympäristökasvatuksen näkökulmasta voisi ajatella myös opastettuja kierroksia laitumelle, jossa olisi mahdollisuus päästä kyselemään ja keskustelemaan aiheesta.


Laidunnuksen pelisäännöt

Sopimuksellisuuteen perustuva laidunnus eli sopimuslaidunnus voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Yhteinen nimittäjä on se, että sopimuslaidunnuksesta ja sen työnjaosta, vastuista ja kustannuksista sovitaan kirjallisella sopimuksella. Joko laidunnussopimuksen ja/tai maanvuokrasopimuksen kautta.

Sopimuslaiduntamisen tueksi on rakennettu verkkopalvelu, laidunpankki.fi. Laidunpankissa voi ilmoittaa maksutta vapaista laidunalueista ja eläimistä sekä laiduntamiseen liittyvistä luonnonhoidon palveluista. Laidunpankista löytyy myös sopimuslaiduntamiseen liittyvät sopimusmallit ja muuta lisätietoa laidunnuksen tueksi.

Kaupunkiympäristössä huomioitavaa

Laidunnus on aina tavoitteellista, ja se perustuu kohdekohtaiseen hoitosuunnitelmaan.

Kaupunkiniittyjen laidunnukseen liittyy erityiskysymyksiä kuten tiedotus, asukasyhteistyö ja mahdollisten riskitekijöiden kartoitus. Hyvällä ennakkosuunnittelulla riskit voidaan minimoida. Eläimiin ja aitauksiin kohdistuva ilkivalta on erittäin harvinaista, vaikka muilla viheralueilla ilkivaltaa esiintyykin.

Moni kunta onkin saanut jo hyviä kokemuksia laidunnuksesta mm. arvoniityiltä, maisemaniityiltä ja vieraslajikohteista. Laidunnukseen soveltuvia alueita on runsaasti, oleellista on valita ne kohteet, joissa laidunnus tuottaa eniten hyötyjä. Toivottavasti kaupunkilaitumien määrä jatkaa kasvuaan. Kunta-Helmi tarjoaa siihen myös rahoitusta.

Lähde rohkeasti kehittämään kuntasi viheralueita laidunnuksen avulla!

Riikka Söyrinki

Kirjoittaja toimii maisema-asiantuntijana Etelä-Suomen MKN maisemapalveluissa. Tämä teksti on osa Maa- ja kotitalousnaisten valtakunnallista Luontotekoja-kampanjaa.