Luonnonlaitumet - osa monimuotoisuutta ja yritysbrändiä

2 min lukuaika

MKN Maisemapalvelut· MKN Yrityspalvelut

Luonnonlaitumet tarjoavat kasvupaikan monille uhanalaisille lajeille ja ovat samalla omistajalleen tärkeä osa yritysbrändiä.

Lumolaidun-pienryhmä vieraili Herrakunnan Lammas -tilan luonnonlaitumella. Iso kokonaisuus sisältää avointa niittyä ja metsäisempiä alueita. Kuva: Kaisa Uusi-Kraapo

Maaseutuympäristö on keskeinen luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjä. 

Luonnonlaitumet tarjoavat kasvupaikan monille uhanalaisille lajeille ja ovat samalla omistajalleen tärkeä osa yritysbrändiä.

Kesäisin viljelijät tuovat eläimiään laiduntamaan vehreille luonnonlaitumille.

Laiduntaminen edistää luonnon monimuotoisuutta alueen pysyessä avoimena. Muuten alueet vähitellen umpeutuvat ja kasvillisuus yksipuolistuu. Myös eläimet tutkitusti hyötyvät luonnonlaidunten monipuolisesta ravinnosta.

Pienryhmä tarjosi näköalapaikan

Länsi-Suomen alueella koottiin kevään aikana lumolaidun-pienryhmä luonnonlaitumia hyödyntävien viljelijöiden kanssa. Taustalla oli ajatus verkostoitumisesta ja yhdessä oppimisesta. Viljelijät kohtaavat arjessaan samankaltaisia kysymyksiä. Ryhmä tarjosi mahdollisuuden keskustella laitumien hoidosta ja paikan jakaa ideoita. Toiminta oli käytännönläheistä, kun vierailukohteina olivat kunkin osallistujan luonnonlaitumet.

Ryhmässä oli mukana viisi viljelijää. Riitta Siikarla Rinteen tilalta oli yksi osallistujista.

– Oli hienoa päästä näkemään monipuolisesti erilaisia kohteita. Ilman ryhmää uudet ideat olisivat jääneet saamatta.

Vierailukohteet sijoittuivat Varsinais-Suomeen Salon lähialueille. Suuri osa oli vaikuttavia jokinotkolaitumia, jotka ovat pääasiassa avointa niittyä. Mukaan mahtui myös metsäisempiä kohteita.

Mielikuvia taloudellisesti

Luonnonlaitumet ovat viljelijöille hyödyllisiä työkaluja. Eläinten laiduntaessa luonnonlaitumilla kesän, varsinaiset peltoalueet voi säästää talvirehun kasvattamiseen. Hoidettavaa peltopinta-alaa ei näin tarvita yhtä paljoa. Laitumilla on myös maisema-arvoa.

Monelle maisema on olennainen ja tärkeä osa yrityksen brändiä. Hoidettu luonnonlaidun ja siellä tyytyväiset eläimet ovat kaunis osa ympäristöä, jotka luovat tilalla vierailevalle asiakkaalle mielikuvia yrityksestä.

Arvot kannustavat jatkamaan

Pienryhmä tarjosi osallistujilleen vertaistukea ja mahdollisuuden tiedonhankintaan. Ryhmäläisten mukaan tapaamisten aikana saatu ammattitieto auttaa hyödyntämään omia laitumia monipuolisemmin.
– Luonnonlaidunten ylläpito on välillä työlästä, mutta hyvin palkitsevaa. Se on taloudellisesti kannattavaa ja ideologia niiden takana kannustaa jatkamaan käyttöä. Eläinten hyvinvointi ja luonnon monimuotoisuuden ylläpito vievät toimintaa oikeaan suuntaan, pienryhmässä mukana ollut Jaakko Jussila Herrakunnan Lammas -tilalta tiivistää ajatuksiaan.