LUONNON VOIMAA JA HOIVAA

2 min lukuaika

MKN Maisemapalvelut

Green Care -toimintamallin kautta tarjotaan kustannustehokkaita ja yksilölähtöisiä keinoja sosiaali- ja terveyspalveluiden, sekä virkistys-,

Greencare 2

Ovatko termit Green Care ja Blue Care tuttuja? Kovin kuulostavat vierasperäisiltä, mutta tarkoittavat ”Luonnosta hyvinvointia ja laadukkaita palveluita”. Konseptissa luonnon ja maaseutuympäristön hyvinvointia ja elämänlaatua edistävät ominaisuudet on valjastettu tavoitteelliseksi, vastuulliseksi ja ammatilliseksi työkaluksi. Palvelukokonaisuutta pitää kuosissaan Green Care Finland ry. Toimintaan on kehitetty laadunvarmistusmerkit LuontoVoima ja LuontoHoiva yhdessä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL:n ja Luken kanssa.

Green Care -toimintamallin kautta tarjotaan kustannustehokkaita ja yksilölähtöisiä keinoja sosiaali- ja terveyspalveluiden, sekä virkistys-, hyvinvointi- ja kasvatuspalveluiden saralle. Ideologia on vanhaa perua, sillä esimerkiksi viime vuosisadan alkutaitteessa elänyt kauppapuutarhuri ja puutarhakoulun johtaja Ossian Lundén kiteytti:

”Puutarha jalostaa hoitajansa luonnetta. Rauhaa turhaan kaupungin melusta ja levottomasta elämästä hakenut löytää puutarhasta kaipaamansa. Toisaalta raaka ja itsekäs luonne hienostuu ja muuttuu avuliaaksi havaitessaan, miten puutarhassa kaikki on riippuvaista hänen hoidostaan.”

Nykyäänkin siis ymmärretään, että luontoympäristössä liikkuminen ja oleskeleminen lisäävät ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Niin fyysinen ja psyykkinen kuin sosiaalinen ja hengellinenkin olemuspuoli voivat vahvistua. Tapauskohtaisesti joko rauhoittuminen ja läsnäolo tai toiminnallisuus ja osallistuminen voivat auttaa asiakasta. Menetelmät voivat olla sekä eläin- että luontoavusteisia. Green Care voi toteutua vaikkapa ratsastusterapiana, sosiaalipedagogisena hevostoimintana, sosiaalisena ja terapeuttisena puutarhatoimintana, maatalouden kuntouttavana toimintana, sekä erilaisina ekopsykologisina menetelminä. Blue Care on yksi alalaji ja keskittyy toimintaan sinisessä, vetisessä ympäristössä.

Osallistuin Green Care Finland ry:n seminaariin Vaasassa ”Voimaa ja hoivaa Pohjanmaan luonnosta”. Tilaisuudessa esiteltiin Green Care -konseptia sekä toiminnallisten ja osallistavien kuntoutumisympäristöjen että terveysalan näkökulmasta. Esimerkiksi Vanhan Vaasan oikeuspsykiatrisen sairaalan henkilökunnan edustajat ja Kokkolan Kiviniityn koulun Jopo -luokan opettaja kertoivat Green Care -esimerkkejä käytännön työstä. Oli vaikuttavaa havaita osallistujien usko ja innostus asiaan. Green Care on uusi toiminnanalue ja vaatii mukaan lähtijöiltä sitkeää ja ennakkoluulotonta edelläkävijän asennetta. Nämä ihmiset uskovat asiaansa, sillä ovat omin silmin nähneet sen vaikutukset yksilötasolla. Itsekin vakuutuin ajattelutavasta, jossa toipuminen tai kuntoutuminen polkaistaan liikkeelle asiakkaan voimavarojen perustuksilta. Mikä on vahvaa, sitä tuetaan. Ongelmat ratkeavat, kun yksilö vahvistuu.

Muutama tulisielu ei kuitenkaan riitä viemään asiaa pitkäjänteisesti eteenpäin. On verkostoiduttava, tehtävä konseptia tutuksi ja innostettava myös rahoittajapuoli mukaan. Suomessa on vasta muutamia päivä- ja työtoiminnan palveluita tuottavia yrityksiä. Keski-Pohjanmaa erottuu edukseen. Sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite on kesästä 2018 lähtien tarjonnut maksusitoumuksia Green Care -palvelusetelin muodossa. Centrian Avoin Ammattikorkeakoulu tarjoaa Green Care -opintoja kuluvan vuoden huhtikuusta lähtien. Sieviläisellä Isokummun lammastilalla on kokemusta yksityisen päivätoiminnan tarjoamisesta maatilan toimintojen puitteissa vuodesta 2014 lähtien. Muita Green Care:n saralla aktiivisia Keski-Pohjalaisia toimijoita ovat esimerkiksi Kokkolan ensi- ja turvakoti, Kiviniityn koulu, Nuorisokeskus Villa Elba ja Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys. Toivon todella, että luontolähtöisten palveluiden hyödyntäminen laajenee edelleen!

Anu Ainasoja,

maisema- ja ympäristöasiantuntija