Laidunpankki.fi työkalu hankkii lisälaidunta eläimille tai löytää eläimiä maisemanhoitajiksi

1 min lukuaika

Uutinen

Verkkopalvelu on uudistunut. Käy tutustumassa!

Y s28 kainalojuttu laidunpankki
Laidunpankki.fi verkkopalvelu on uusiutunut. Se on työkalu, jonka avulla voi hankkia lisälaidunta eläimille tai löytää eläimiä maisemanhoitajiksi. Lisäksi sivuilla löytyy paljon tietoa sopimuslaidunnuksesta. Nyt uutena asiana sivustolle on lisätty Etsi ympäristöyrittäjää ja Etsi karjatilojen palveluja -toiminnot. Nimittäin erilaisista aiheeseen liittyvistä palveluntarjoajista on ollut kysyntää.
Tilojen palveluja voi olla esimerkiksi lihan suoramyynti, tilavierailukohteet ja , paimenlomat. Ympäristöyrittäjiksi haetaan muun muassa aitojen rakentajia, eläinten valvojia ja laidunten ennallistajia eli raivaajia.
Nyt on oikea aika laittaa tietonsa pankkiin. Laidunkausi lähestyy ja suunnitelmia tehdään juuri nyt. Mitä enemmän tarjontaa, sen enemmän kysyntää. Palvelun käyttö on ilmaista.
Laidunnuksen merkitys luontomme monimuotoisuuden ylläpitäjänä ja maisemiemme hoitajana on kiistatonta. Tavoitteemme on, että laidunnus, lihantuotanto säilyy ja sitä arvostetaan.
Sivusto on valtakunnallinen. Sitä ylläpitää ProAgria Etelä-Suomi ry, maakunnallisesti tietoa saa lisää ProAgrioista, MKN Maisemapalveluista.