Kylään maisemaan -hanke kannustaa hyödyntämään kestävästi omaa kulttuuriympäristöä

2 min lukuaika

Uutinen

Kylään maisemaan haluaa lisätä asukkaiden syvempää kiinnostusta ja arvostusta omaa ympäristöään kohtaan Hämeessä ja Uudellamaalla

Kuva. Auli Hirvonen

Kylään maisemaan -hanke kannustaa hyödyntämään kestävästi omaa kulttuuriympäristöä

Kylään maisemaan haluaa lisätä asukkaiden syvempää kiinnostusta ja arvostusta omaa ympäristöään kohtaan Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä ja Uudellamaalla. Samalla myös yhteisöllisyys ja kiinnostus ympäristön hoitoon lisääntyy ja arvokkaiden maisema-alueiden välille muodostuu viestinnällinen verkosto.

Kylään maisemaan -hankkeessa haetaan aktiivisesti hankekumppaneita muista käynnistyvistä ja meneillään olevista maisema-alueita koskevista hankkeista valtakunnallisen arvokkaiden maisema-alueiden viestintäyhteistyön synnyttämiseksi. Kylään maisemaan järjestää erilaisia työpajoja tapahtumien, historian ja paikalliskulttuurin hyödyntämisestä sekä viestinnästä. Toimenpiteillä tuodaan alueiden arvot ja mahdollisuudet asukkaiden ja maanomistajien tietoisuuteen ja kannustetaan niiden hyödyntämiseen ja tarjoamiseen yritystoiminnassa. Toteutus viedään mahdollisimman lähelle käytäntöä toteuttamalla ideoita ja suunnitelmia työpajoissa ja paikallisissa tapahtumissa.

Maiseman- ja luonnonhoidon kehitysjohtaja Leena Lahdenvesi-Korhonen Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksesta painottaa, että hankkeessa halutaan erityisesti kannustaa upeiden maisemien hyödyntämistä lisäarvona kaikessa maaseudun liiketoiminnassa. ”Keskeistä on matkailun edistäminen, mutta yhtä lailla on tärkeää tuoda esille hoidetun ja mielenkiintoisen kulttuuriympäristön arvo maatalouden tuotteissa sekä maa- ja metsätalouden merkitys kulttuuriympäristön hoidossa sekä luonnon monimuotoisuuden edistämisessä. Arvokas maisema on houkutteleva ja viihtyisä ympäristö niin vakituisille asukkaille ja maanomistajille kuin vapaa-ajan asukkaillekin.”

Hanke on positiivinen viestintähanke. Eri alueiden toimijat vierailevat toistensa luona ja kannustavat toisiaan. Hankkeessa muodostetaan sisäinen viestintäkanava, jossa eri osapuolet voivat vaihtaa ajatuksiaan. Arvokkaat maisema-alueet verkostoituvat ja muodostavat brändiä. Paikallisia ideoita testataan kansainvälisillä opiskelijaryhmillä. Työpajatoiminnan seurauksena tavoitteena on edistää laajentuvaa ja uutta yrittäjyyttä.

Hanketta toteuttaa Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry yhteistyössä Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten, ProAgria Etelä-Suomen kanssa. Hankkeen toiminta-aika on 1.8.2018-30.6.2020. Hanke toimii Hämeen ja Uudenmaan maakuntien alueilla. Hanketta rahoittavat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Hämeen ja Uudenmaan Ely-keskukset.

Seuraa hankkeen viestintää #kyläänmaisemaan #arvokkaatmaisemat #mknruoka #mknmaisema #mknyritys #ruokamaisema #kulttuuriympäristö #maaseutu #maistuvamaaseutu #maajakotitalousnaiset