Äänestä maaseutuparlamentti Kurikkaan

2 min lukuaika

Nyt aktiivisuuttasi tarvitaan

Img 9083

Eteläpohjalaisten aktiivisuutta tarvitaan

Toissa vuonna ensimmäistä kertaa järjestetty Maaseutuparlamentti sai runsaasti julkisuutta ja positiivista huomiota. Silloin järjestämispaikkana oli Leppävirta. Nyt tämän vuoden järjestämispaikkakunnan loppukilpailussa on mukana myös Suomen ruokamaakunnan edustajana Kurikka. Tapahtuma on hyvä keino saada maakuntaamme ja sen teemoja näkyviin valtakunnallisesti, sillä Maaseutuparlamentti kerää erittäin paljon osallistujia koko maasta. Tapahtumapaikkakunta valitaan äänestyksellä ja nyt meidän jokaisen on syytä aktivoitua ja käydä antamassa äänemme Kurikalle.

Äänestä Kurikka Maaseutuparlamentti 2020 –paikkakunnaksi

Mikä Maaseutuparlamentti?

Maaseutuparlamentti on valtakunnallinen tapahtuma, joka tuo yhteen tuhansia maaseudun kehittämisestä innostuneita toimijoita, tutkijoita, kehittäjiä ja päättäjiä eri puolilta Suomea. Kahden vuorokauden ajan heittäydytään rohkeasti kehittä­mään uusia maaseuduilta lähteviä ratkaisuja yhteiseen kestävämpään tulevaisuu­teen. Edelliskerralla Maaseutuparlamentissa Leppävirralla oli mukana 800 osallis­tujaa ja reilu 1500 vierasta. Sosiaalisen median kautta Maaseutuparlamentti tavoitti yli 100 000 henkilöä.

Seuraava maaseutuparlamentti järjestetään 1.–3.10.2020. Järjestämispaikka va­litaan yleisöäänestyksellä, ja Kurikka on mukana finaalikolmikossa yhdessä Nur­meksen ja Lappeenrannan kanssa. Äänestys tapahtuu 26.–28.3.2019.

Miksi äänestää?

Tapahtuma toisi mukanaan Etelä-Pohjanmaalle tuhansia vierailijoita ja paljon positiivista näkyvyyttä, kehittämisestä puhumattakaan. Teemana on kestävä kehitys, joka on todella tärkeä näkökulma maaseudun kehittämisessä. Maaseutuparlamentti ei ole vain Kurikan rajojen sisällä oleva tapahtuma vaan koskettaa koko Etelä-Pohjanmaata – niin majoitus­ten, kuljetusten kuin vierailukohteiden osalta. Varmasti myös kauppa saa oman osansa.

Tuodaan siis yhdessä maaseudun kehittäjät Etelä-Pohjanmaalle!