Yhteistyöllä synergiaa ja kannattavaa energiantuotantoa - YSKE

MKN Etelä-Savo

Hanke on päättynyt 31.12.2018.

Roolikuva01 valtra
YSKE- hanke päättyi joulukuussa 2018 – lue juttu
Oletko kiinnostunut energian tai lannoitteen tuottamisesta?

Tiesitkö, että tonnista kasvibiomassaa voi tuottaa 100 polttoöljylitraa vastaavan määrän energiaa sekä erinomaista lannoitetta? Voit saavuttaa kustannussäästöjä ja parantaa omavaraisuuttasi.
Lannan, kasvimassan ja muiden biojakeiden jalostaminen nykyaikaisessa biokaasulaitoksessa lämmöksi, sähköksi tai liikennepolttoaineeksi parantaa niiden ominaisuuksia lannoitteena. Tuote on hygieenisempää, tasalaatuisempaa ja helppoliukoisempaa kuin alkuperäiset syötteet. Yhden sivutuotteesta jalostuu toiselle arvokas tuotantopanos.

Yhteistyöllä synergiaa ja kannattavaa energiantuotantoa YSKE -hankkeen tarkoituksena on lisätä uusiutuvan energian sekä eloperäisten lannoitteiden tuotantoa ja alan investointeja Etelä-Savossa. Hankkeessa muodostetaan yritysryhmiä ja kehitetään hyviä yhteistyömalleja kannattavan ja volyymiltään riittävän suuren tuotannon saavuttamiseksi. Hankkeessa tarkastellaan myös muita uusiutuvan energiantuotannon ratkaisuja.

Kysy lisää YSKE-hankkeessa toimivilta energia-asiantuntijoilta

• Jukka Sairanen, ProAgria Etelä-Savo, jukka.sairanen@proagria.fi, p. 0400 165 414
• Toni Taavitsainen, Envitecpolis, toni.taavitsainen@envitecpolis.fi, p. 044 303 5006
• Henri Karjalainen, Envitecpolis, henri.karjalainen@envitecpolis.fi, p. 044 505 8373
• Maarit Kari, ProAgria Keskusten Liitto, maarit.kari@proagria.fi, p. 040 536 6411

Lisätietoja myös julkaisusta "Maatalouden biomassat biokaasulaitoksessa -opas biomassojen ominaisuuksista syötteenä ja lannoitteena".

Yhteistyöllä synergiaa ja kannattavaa energiantuotantoa – YSKE -hanke
Hankkeen kesto: 1.6.2016 - 31.12.2018
Toiminta-alue: Etelä-Savon maakunta
Toteuttajat: ProAgria Etelä-Savo, ProAgria Keskusten Liitto ja Envitecpolis Oy.
Rahoitus: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus.
Hankevastaava: energia-asiantuntija Panu Jouhkimo

Tietoa energiasta ja energiapalveluista

BioHauki Oy:n biokaasulaitosesittely

Aurinkosähköratkaisuja Etelä-Savossa

Biokaasun yhteistuotantolaitokset Etelä-Savossa - Osa1

Biokaasun yhteistuotantolaitokset Etelä-Savossa - Osa2

http://energiatehokkaasti.fi

Energiatehokkuuden koordinaatiohanke -Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maaseudulla - välittää ja kokoaa tietoa, laskelmia, rahoitusmahdollisuuksia ja havainnollista viestintämateriaalia energiasta ja energiapalveluista. Hankkeen kotipesä on energiatehokkaasti.fi-sivusto.

Maatilojen energiapalvelut - Neuvo2020

www.maanosaaja.fi

Maanosaaja.fi on tietopankki ja oppimisympäristö maatiloille ja maanomistajille, jotka haluavat kehittää tilaansa tehostamalla maaperän, ravinteiden ja energian käyttöä. Maanosaajan Materiaaliaitta-videopankki sisältää yli 250 maan kasvukuntoon, maaperän rakenteeseen, ravinnetehokkuuteen, energiaratkaisuihin ja vesiensuojeluun liittyvää asiantuntijavideota. Tutustu tarjontaan ja rekisteröidy maksuttoman Materiaaliaitan käyttäjäksi osoitteessa www.maanosaaja.fi