Uutta ruokaa Pohjolasta – Ny Mat fran Arctic

Kansikuva

Uutta ruokaa Pohjolasta – Ny Mat fran Arctic -hankkeen tavoitteita ovat luonnonraaka-aineiden jalostusasteen nostaminen, yhteistyön lisääminen yli rajojen ja uusien kansainvälisten markkinoiden löytäminen.

Hankkeen toimijat toteuttivat vuosina 2013 – 2014 Ruokaa mereltä merelle – Mat Från Hav till Hav -hankkeen. Se keskittyi elintarvikealan toimijoiden yhteistyön sekä verkostoitumisen ja tiedon lisäämiseen.

Hankkeessa tehty työ loi hyvän perustan jatkaa kehittämistyötä pohjoisten alueiden ja elintarvikealan toimijoiden kesken. Monet Ruokaa mereltä merelle -hankkeessa mukana olleet yritykset ovat pieniä ja niiden omat mahdollisuudet tuotekehityspanosten ostamiseen ovat rajalliset.

Pienten yritysten haasteita ovat usein kannattavuus, kustannustehokkuus ja hinnoittelu. Tuotteille olisikin löydettävä vahvuudet, joilla yritykset saisivat kilpailuetua markkinoilla ja voisivat erottautua massatuotannosta.