Ruokamatkailuideoita Saimaan seudulle

MKN Etelä-Savo

Hanke on päättynyt 31.10.2016.

Ruokamatkailuideoita saimaan seudulle peili

Ruokamatkailu on noussut yhdeksi merkittäväksi matkailun kehittämiskohteeksi. Ruokamatkailulla tarkoitetaan paikallisuuteen ja tarinoihin perustuvaa ruokailuelämystä. Parhaimmillaan matkailija pääsee itse osallistumaan ruoan valmistukseen ja elämyksen tuottamiseen. Mikkelin ammattikorkeakoulu ja ProAgria Etelä-Savo haastavat matkailijat ideoimaan uusia matkailutuotteita vuoden alussa käynnistyneessä hankkeessaan. Yrittäjille tarjotaan mahdollisuutta lähteä kehittelemään tuoteideoita ja niiden markkinointia eteenpäin.

Ruokamatkailuideoita Saimaan seudulle -hanke

Hankkeen tavoitteena on löytää raikkaat uudet ideat uusista ruokamatkailutuotteista ja koota yritysryhmiä Etelä-Savon ja Saimaan seudun ruokamatkailun kehittämisestä kiinnostuneista yrittäjistä. Lisäksi tavoitteena on selvittää vapaa-ajanasukkaiden kiinnostus lähiruoan ostamiseen verkkokaupan kautta sekä tulosten perusteella laatia suunnitelma lähiruoan saattamiseksi verkkokauppaan. Maaseuturahaston ja Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoittama hanke toteutetaan ajalla 1.1.-31.10.2016.

Tuoreet ideat esiin ja jatkokehittelyyn

Ideoita haetaan ensivaiheessa matkailutuotteiden kuluttajilta eli Etelä-Savossa ja Saimaan seudulla matkailevilta henkilöiltä. Helmi-maaliskuussa tuoreita ruokamatkailuideoita etsitään avoimen ideakilpailun kautta netissä ja samoihin aikoihin matkailuyritysten asiakkaille suunnattavan asiakaskyselyn kautta.

Vapaa-ajan asukkaille kohdennetulla kyselyllä selvitetään lähiruokatuotteiden ostopaikkoja ja –tapoja maalis-huhtikuussa. Lisäksi kartoitetaan lähiruoan markkinoinnista ja jakelusta kiinnostuneita yrityksiä. Huhtikuun lopulla järjestetään Innoleiri, jossa ruokamatkailusta kiinnostuneet yrittäjät ja Mamkin opiskelijat kehittelevät tuoteideoita eteenpäin. Keväällä ja syksyllä 2016 järjestetään tilaisuuksia ruokamatkailun ja lähiruokatuotteiden kehittämiseen ja markkinointiin liittyen.

Voiko lähiruoan tarjontaa kehittää sähköisen asiointimallin avulla?

Etelä-Savossa on yli 30 000 mökkiä, joiden omistajat asuvat maakunnan ulkopuolella. Noin puolet heistä asuu pääkaupunkiseudulla. Mökille ajaessaan 48% hankkii ruokaostokset mökkipaikkakunnan kaupasta ja 25% matkan varrelta. Miten on lähiruoan ostamisen laita?

Osallistu vapaa-ajanasukkaille kohdennettuun lähiruokakyselyyn 30.4.2016 mennessä

Meneillään on kysely vapaa-ajanasukkaille, jossa selvitetään heidän suhtautumisensa lähiruoan saatavuuteen Etelä-Savossa - mitä ruokaa ostetaan, mistä ja millä keinoin. Tarvitaanko laajemmin lähiruoan jakelupisteitä tai selkeämpää yhtä jakelupistettä? Kyselyllä selvitämme, mikä olisi helpoin ja mökkiläisten mielestä järkevin tapa ostaa läheltä tuotettua ruokaa. Vielä v. 2012 kyselyn mukaan vain 1% oli tilannut lähiruokaa verkkokaupan kautta. Voisiko jatkossa lähiruoan tarjontaa kehittää sopivan sähköisen asiointimallin avulla?

Etelä-Savon vapaa-ajan asukkaana voit osallistua kyselyyn lähiruokatuotteiden ostopaikoista ja tavoista. Toivomme kyselyyn vastauksia erityisesti vapaa-ajanasukkailta, joiden vakituinen asunto on Etelä-Savon ulkopuolella. Osallistu kyselyyn 30.4.2016 mennessä linkistä webropolsurveys.com/S/EEA21AA0BE498A00.par tai osoitteessa mamk.fi/ruokamatkailuideoita. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan ravintola Tallin (Mikkeli, Mamk) lounaslahjakortti kahdelle!

Ruokamatkailutuotteiden ideakilpailu

Kilpailu oli avoinna 1.2.-30.3.2016 ja se oli tarkoitettu kaikille Etelä-Savossa ja Saimaan seudulla matkaileville henkilöille. Kiitos kaikille osallistuneille! Saapuneet ideat on arvioitu, lue tuloksista blogissa.

Seuraa meitä

Pysyt ajantasalla hankkeen tapahtumista ja etenemisestä seuraamalla hankkeen kotisivua www.mamk.fi/ruokamatkailuideoita

Ajankohtaiset tiedot hankkeesta ja tapahtumista löydät myös Facebookista www.facebook.com/ruokamatkailu

Lisätietoja

Marjut Kasper, projektipäällikkö, Mikkelin ammattikorkeakoulu, p. +358 40 572 0474, marjut.kasper@mamk.fi

Tarja Pajari, yritysasiantuntija, ProAgria Etelä-Savo, p. +358 400 183 064, tarja.pajari@proagria.fi