RavinneRenki

MKN Itä-Suomi

RavinneRenki on tutkimusta, koulutusta ja yhteistyötä teemoina mm. ravinnekierron tehostamista ja valumavesien hallintaa.

Ravinnerenki

Keskeisimmät teemat

Ravinteiden kierron tehostaminen

 • Lannan /ravinteiden käytön tehostaminen ja ravinnehävikkien minimointi:
  - Lietteen syyslevitys
  - Varastokalium
  - Ravinteiden oton biologia / maan tiivistyminen
 • Ympäristötoimenpiteiden kannattavuus ja kohdentaminen

Valumavesien hallinta

 • Pistekuormituksen hallinta maatilalla
 • Kosteikot ja suojavyöhykkeet
 • Pohjavesialueet ja karjatalous
 • Ravinnehuuhtouman mallinnus

Ilmastonmuutoksen ennakointi / varautuminen!

Tutkimusta, koulutusta, tiedotusta ja yhteistyötä

 • Tutkimusta: Uusien menetelmien pilotointi ja testaus Itä-Suomen oloissa
  - Tutkimustila Halola, havaintokoetilat Peltosalmi, Hingunniemi ja Karila sekä havaintomaatilat Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa
 • Koulutusta ja tiedotusta: Teemapäivät, pellonpiennarpäivät, työnäytökset ja opintokäynnit; tietopankki (videot, tietokortit, oppaat) sähköisenä
 • Yhteistyötä: Savonia-amk, Luke, ProAgriat Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Karelia-amk, YSAO, SYKE, Savo-Karjalan vsy, SYKE, ItäMaito, MTK, maatilat, ELY-keskus
  - Lantalogistiikka, Nurmet Rahaksi, WaterPro, Ravinnepiika, Rannat kuntoon, ORANKI…

Toiminta ProAgria Pohjois-Karjalan osalta

 • Pellonpiennartilaisuudet, järviruon korjuu- ja levitysnäytökset, konenäytös
 • Havaintomaatilat: 5 kpl (teemat: ravinteiden oton biologia, varastoravinteet, järviruoko)

Lisätiedot: Kaisa Matilainen

http://ravinnerenki.savonia.fi
https://www.facebook.com/ravinnerenki

Teija Rantala teija.rantala@ savonia.fi p. 044 7855 522