Pohjoinen ruoka ja matkailu - Arctic Food and Travel -hanke

MKN Oulu

Hanke on päättynyt. Pohjois-Pohjanmaan paikalliset erityispiirteet ja ruokakulttuuriin pohjautuva monialainen kehittämisyhteistyö.

Kuva: Arja Keränen

Tavoitteet

Tavoitteena on hankeaikana muodostaa laadukkaita ruokamatkailutuotteita ja -palveluita tuottava yritysverkosto, jonka avulla pohjoispohjalainen ruokamatkailu tulee tunnetuksi omassa maakunnassa, Suomessa ja kansainvälisesti. Verkoston yritykset omaksuvat korkean ja yhtenäisen tuote- ja palvelulaadun sekä toiminnan jatkuvan parantamisen tavoitteeksi.

Hanke tunnistaa ja nostaa esille pohjoispohjalaista ruokaperinnettä ja -kulttuuria, muuta kulttuuria, maiseman ja luonnon arvoja sekä alueen matkailullisia vetovoimatekijöitä. Yrityksiä valmennetaan suunnittelemaan ja yhteistyössä tuotteistamaan näistä teemoista uusia palveluja ja elämystuotteita.

Uutta tietoa ja hyviä käytäntöjä

Ruokamatkailua kehitetään verkostotapaamisissa, joissa jaetaan ja tuotetaan tietoa sekä hyviä käytäntöjä verkostossa toimivien käyttöön. Parhaan hyödyn yritys saa osallistumalla toimintaan. Yhteiset opintomatkat kotimaasa ja ulkomailla antavat lisätietoa ja uusia ideoita.

Alueelliset kehittämisteemat

Yritysryhmien kehittämisteemoiksi on valittu Merellinen Raahen seutu (Raahe, Siikajoki), Lakeus (Liminka-Lumijoki-Tyrnävä), Ruokalaakso (Utajärvi) ja Tunturi-alue (Pudasjärvi).

Aikataulu: 2.11.2015–31.10.2018

Hallinnoija: ProAgria Oulu yhteistyössä Oulun Maa- ja kotitalousnaisten kanssa

Rahoitus: Euroopan maaseuturahasto. Yksityisrahoituksen osuus on 20 % ja kuntarahoituksen 4 % kokonaisbudjetista.

Hankesivut: http://www.proagriaoulu.fi/fi/pohjoinen-ruoka-matkailu

Hanketapahtumia:

Pohjoiset arktiset maut - Northern Arctic Flavours -tapahtuma 9.-10.9.2016 Raahe: http://www.arcticfla.fi/

Facebook: https://www.facebook.com/arcticfla/

Outo kala - herkkupala! -kalareseptikilpailu: http://http://www.arcticfla.fi/fi/kalareseptikilpailu/